Proiectul Podului de la Ungheni, din fonduri europene

Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR a solicitat finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni”.
Autostrada Transilvania

Cererea a fost depusă în cadrul Axei Prioritare 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi transportului cu metroul, Obiectivul specific 1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală.

Podul rutier peste Prut la Ungheni, în lungime de 1,4 km, se va realiza cu patru benzi de circulaţie şi va asigura legătura autostrăzii Tg. Mureş-Iaşi-Ungheni (A8) cu varianta de ocolire a oraşului Ungheni din Republica Moldova.

Potrivit cererii de finanţare, obiectivele specifice ale proiectului au ca scop crearea unei căi de comunicaţie modernă cu implicaţii în dezvoltarea regională a zonei, în fluidizarea traficului, creşterea siguranţei utilizatorilor, micşorarea timpilor de parcurs, scăderea poluarii la toate nivelurile în zonele în prezent tranzitate şi scurtarea legaturilor rutiere cu Republica Moldova, Ucraina şi Rusia.

Valoarea totală a proiectului este de 950.869,44 lei (inclusiv TVA) şi va fi finantat prin POIM 2014-2020 astfel: 75% contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-598.475,80 lei, 25% contribuţia naţională (bugetul de stat)-199.491,93 lei, iar restul de 186.651,70 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Scopul prezentei aplicaţii de finanţare este de a promova spre finanţare etapa de proiectare – faza Studiu de Fezabilitate pentru Podul peste Prut la Ungheni. Această etapă constituie primul pas în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier prin crearea unei noi conexiuni cu Republica Moldova.

Conform CNAIR, beneficiile proiectului vor fi atinse în momentul în care sectorul de autostradă Tg. Neamţ-Iaşi-Ungheni va fi implementat în întregime.

 

 

Adaugati comentariu