Autobuze în leasing operaţional pentru transportul public din Satu Mare

Compania Transurban din Satu Mare se pregăteşte să-şi reînnoiască flota cu 15 autobuze noi pentru transport public de persoane, prin leasing operaţional pe o perioadă de 72 de luni.
autobuze

Contractul, cu o valoare totală estimată de 14.450.000 lei (fără TVA), este împărţit în două loturi:

Lot nr. 1 – 10 autobuze noi, solo, gama de 12 m, în valoare de 11.186.200 lei (fără TVA). Garanţia de participare este de 111.862 lei.

Lot nr. 2 – 5 autobuze noi, mici, intre 7,5 m – 9,5 m, în valoare de 3.263.800 lei (fără TVA). Garanţia de participare, 32.638 lei.

Potrivit caietului de sarcini, la finalizarea perioadei de leasing operaţional, municipiul Satu Mare va avea drept de preemtiune pentru achizitia celor 15 autobuze la valoarea reziduala (20-21%) din valoarea de achizitie.

Criteriul de atribuire este cel mai mic preţ, iar dupa deschiderea si evaluarea ofertelor, cele admise se vor introduce in SEAP pentru continuarea Licitaţiei Electronice. Elementul care face obiectul procesului de reofertare este pretul. Nu există valori limită până la care preţul poate fi îmbunătăţit.

Termenul limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: este de 6 octombrie 2017, ora 13.00, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 17 octombrie 2017, ora 16.00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta
este de 90 de zile de la termenul limită de primire. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 13 noiembrie 2017, ora 18.00.

 

Adaugati comentariu