Proiect pentru modificarea Legii taximetriei

Legea taximetriei nr. 38/2003 va fi modificată, proiectul de OUG fiind publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
taxi

Practic, Guvernul intenţionează să interzică aplicaţiile de tip Uber sau Taxify, şi să combată pirateria din transportul public în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi evaziunea fiscală generată de astfel de practici.

Elaborarea proiectul de OUG a avut la bază nu mai puţin de 8 considerente, care vizează interesul general public şi, în acelaşi timp, constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată:

– creşterea activităţilor de transport de persoane în regim de taximetrie cu încălcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent;

– amploarea maximă a imposibilităţii sancţionării faptelor de piraterie în transportul de persoane în regim de taximetrie, întrucât, caracterul repetitiv al faptei contravenţionale este ambiguu şi imposibil de măsurat;

– activitatea de transport de persoane în regim de taximetrie cu încălcarea prevederilor legale determină consecinţe negative asupra strategiilor autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa transportului public local, cu impact negativ asupra mediului înconjurător din cauza creşterii poluării;

– impactul negativ asupra mediului concurenţial normal al activităţii operatorilor care sunt autorizaţi să presteze serviciul de taximetrie, având în vedere numărul limitat al autorizaţiilor care se eliberează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

– inaplicabilitatea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 38/2003, întrucât agenţii de poliţie nu pot dovedi caracterul repetitiv al faptei;

– imposibilitatea sancţionării persoanelor fizice sau juridice care nu respectă art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 38/2003, ce a determinat perpetuarea efectuării transportului public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă, conducând la calitatea necorespunzătoare a serviciului de taximetrie şi a creşterii evaziunii fiscale;

– multiplele sesizări ale operatorilor ai serviciului public de taximetrie care îndeplinesc condiţiile legale şi a căror activitate este influenţată negativ de faptele de piraterie prestate în transportul public în regim de taxi şi în regim de închiriere;

– necesitatea stringentă a scăderii evaziunii fiscale generată de practicile ilicite în transportul rutier de persoane în regim de taximetrie,

Concret, în proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului se propune eliminarea expresiei „în mod repetat”, de la art. 55, pct. 3, lit. h) din Legea taximetriei, astfel încât sancţiunea să fie aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea, de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor.

Adaugati comentariu