Polonia şi Spania, la Curtea de Justiţie a UE

Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru implementarea incorectă a Directivei 96 privind greutăţile şi dimensiunile maxime ale vehiculelor. Spania a fost sancţionată în acelaşi mod pentru nerespectarea Regulamentul nr. 1071/2009 privind operarea pe piaţa transporturilor rutiere.
ASF

În cazul Poloniei, Comisia Europeană a constatat că aceasta restricţionează libertatea de a utiliza reţeaua sa rutieră de către anumite camioane, chiar dacă sunt conforme cu standardele UE.

Conform legislaţiei poloneze, camioanele cu o greutatea pe osie de peste opt sau 10 tone trebuie să obţină o autorizaţie specială de la administraţiile responsabile cu drumurile, în vederea utilizării drumurilor secundare. Acest lucru este valabil chiar şi în cazul în care camioanele respective sunt încărcate în conformitate cu legislaţia UE şi, prin urmare, ar trebui să li se permită să utilizeze aceste drumuri fără să solicite autorizaţii suplimentare. Multe camioane angajate în transportul pe distanţe lungi se află în această situaţie.

„În Polonia, drumurile sunt administrate de către diferite niveluri administrative – comune, judeţe, regiuni şi administraţia centrală şi, prin urmare, pot fi necesare numeroase autorizaţii pentru o singură călătorie. În plus, procedura de obţinere a unei autorizaţii necesită timp. Prin urmare, acest fapt creează o povară importantă pentru transportatorii rutieri de marfă şi constituie un obstacol în calea bunei funcţionări a pieţei interne a transporturilor”, arată Comisia Europeană.

Directiva 96 stabileşte standardul comun de greutăţi şi dimensiuni pentru anumite categorii de vehicule rutiere, cum ar fi camioanele. „Existenţa unor standarde diferite în fiecare stat membru, ar putea constitui un obstacol pentru traficul transfrontalier şi ar avea efecte negative asupra concurenţei loiale”, mai spun reprezentanţii CE.

Pe marea majoritate a drumurilor sale, Polonia restricţionează limita de greutate pe osie la 10 tone sau chiar la 8 tone, sub standardul de 11,5 tone stabilit de Directivă. Astfel, în multe dintre marile oraşe, centre industriale şi economice, platforme logistice şi în portul de containere Gdynia nu se poate ajunge decât pe şosele unde există o limită redusă de greutate pe osie. „Acest lucru are un efect negativ asupra eficienţei transportului rutier în Polonia”, punctează Comisia Europeană.

În februarie 2016, executivul european a trimis un aviz motivat autorităţilor poloneze. Având în vedere că Polonia nu şi-a aliniat legislaţia la normele UE, Comisia a decis să trimită acest stat membru în faţa Curţii de Justiţie a UE.

CE a adoptata aceeaşi sancţiune pentru Spania pentru neîndeplinirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile pentru a opera pe piaţa transporturilor rutiere. Condiţiile respective sunt prevăzute în Regulamentul nr. 1071/2009.

Astfel, operatorii de transport rutier trebuie să dispună de unul sau mai multe vehicule înmatriculate în statul membru în care sunt stabiliţi. Cu toate acestea, legislaţia spaniolă prevede ca întreprinderile să aibă la dispoziţie cel puţin trei vehicule.

Comisia a considerat că această cerinţă este disproporţionată şi potenţial discriminatorie la adresa micilor transportatori, care, adesea, deţin doar un singur vehicul şi, prin urmare, sunt excluşi de pe piaţa transporturilor rutiere.

În februarie 2016, executivul european a trimis un aviz motivat autorităţilor spaniole. Având în vedere că Spania nu şi-a aliniat legislaţia la normele UE, Comisia a decis să trimită acest stat membru în faţa Curţii de Justiţie a UE.

 

Adaugati comentariu