Măsuri pentru limitarea creşterii tarifelor RCA la 50%

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunţat că a adoptat, în ultimele două luni, un set de măsuri pentru soluţionarea problemelor menţionate în Protocolul încheiat în data de 22 decembrie 2015 cu reprezentanţii transportatorilor, având ca obiectiv final reaşezarea pieţei RCA pe baze sănătoase.
telemuncă

Măsuri pe termen scurt

1. Pentru limitarea creşterii tarifelor RCA la 50%, pe medie, comparativ cu tarifele valabile la 30 iunie 2015, ASF a eliminat din Norma 23/2014 privind RCA prevederea prin care reducerile comerciale pentru clienţi nu puteau depăşi un plafon de 10%. Ca urmare, spune ASF, asigurătorii au acum libertatea de a acorda orice discount de preţ consumatorilor cu un istoric de daunalitate bun, ceea ce se reflectă în tarife contractate semnificativ mai mici decât cotaţiile standard practicate de societăţile autorizate să vândă RCA.

Reprezentanţii ASF menţionează că Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (art. 21, 180 şi 181) din 25 noiembrie 2009 interzice autorităţilor naţionale de supraveghere să intervină în aprobarea primelor individuale sau să solicite notificări sistematice din partea asigurătorilor.

2. Prin modificarea aceleiaşi Norme 23/2014, ASF le-a interzis asigurătorilor să folosească indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic şi actuarial, ca premisă de bază pentru menţinerea unei proporţionalităţi între tarifele practicate în perioade succesive şi evoluţia daunalităţii pe o anumită categorie de asiguraţi.

3. Ca răspuns la solicitările transportatorilor şi pentru evitarea unor distorsiuni în fundamentarea tarifelor RCA, ASF a mai decis eliminarea componentei Carte Verde în cazul vehiculelor care, din cauza limitărilor tehnice sau juridice, nu pot circula în afara teritoriului României.

4. În contextul intrării în vigoare, de la 1 ianuarie 2016, a Legii 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, care transpune prevederile Directivei europene Solvabilitate II, ASF a realizat o analiză de impact al noilor reglementări asupra pieţei RCA, precum şi posibilităţile de adoptare a unor norme mai relaxate, cu caracter local.

Concluzia analizei a fost că Directiva impactează toate liniile de business ale unui asigurător, nu doar segmentul RCA. „În particular, notificările de tarife pentru 2016 au arătat că nu există nicio încărcare pentru costul capitalului, la niciuna dintre societăţile care încheie poliţe RCA, din cauza aplicării noului regim de solvabilitate. Cât priveşte costul reasigurării, acesta nu este întotdeauna cuprins în tarifarea pentru RCA, iar acolo unde este, are un impact în jur de 5%, aşadar modificarea contractului de reasigurare ca măsură de conformare cu Directiva Solvabilitate II ar putea avea un impact marginal, de circa 1%”, explică reprezentanţii ASF.

Pe de altă parte, aceştia sunt de părere că, la nivel de piaţă, costurile administrative (inclusiv costurile de achiziţie) au scăzut uşor în 2015 pe clasa X – Asigurări auto, de la 39% din primele brute subscrise în 2014 la aproximativ 38% în trimestrul al treilea din 2015. „Privind din perspectiva RCA, implementarea Directivei Solvabilitate II va aduce mai multă protecţie beneficiarilor direcţi ai poliţelor RCA, respectiv terţilor păgubiţi”, conchide sursele citate.

Măsuri pe termen mediu

1. Pentru îmbunătăţirea funcţionării bazei de date CEDAM, ASF are deja în derulare un proiect de anvergură pentru retehnologizarea şi modernizarea sistemelor informatice, unul dintre obiective fiind crearea unei noi baze de date care să cuprindă informaţii despre poliţele RCA şi istoricul de daunalitate pe vehicul sau şofer, prin interconectarea cu sistemele altor instituţii (DRPCIV, CNADNR etc.).

Prin proiectul noii Legi RCA, ASF propune ca baza CEDAM să fie gestionată în cadrul unui Birou Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (rezultat din comasarea BAAR cu FPVS), realizându-se astfel o centralizare şi o unificare a bazelor de date ce cuprind informaţii şi statistici relevante privind asigurările auto din România. Astfel, vor putea fi reduse contribuţiile obligatorii pentru funcţionarea bazei de date, conform solicitărilor exprimate atât de asiguraţi, cât şi de asigurători.

„Implementarea proiectului privind înfiinţarea Biroului Naţional al Asigurărilor Auto va crea condiţiile pentru realizarea unor analize de piaţă complete, precum şi pentru calcularea periodică a unui nivel mediu de referinţă al primelor RCA”, spun reprezentanţii ASF.

2. Constatând insuficienţa informaţiilor publice privind modul de fundamentare a tarifelor RCA, ASF a publicat pe data de 19 februarie 2016 un prim raport destinat informării consumatorilor cu privire la calculul actuarial, respectiv modalităţile concrete şi etapele parcurse de asigurători în procesul de fundamentare a tarifelor RCA.

De asemenea, pentru creşterea nivelului de transparenţă, ASF propune, în noul proiect de lege înaintat Parlamentului, instituirea obligativităţii asigurătorului de a pune la dispoziţia asiguratului, la cerere, toate informaţiile relevante care stau la baza fundamentării tarifului de primă RCA.

3. În luna ianuarie a acestui an, ASF a angajat compania de consultanţă Milliman pentru determinarea unor repere de referinţă la nivelul pieţei privind dauna medie şi frecvenţa medie a daunei şi corelarea acestora cu prima tarifară, pe date comparabile pentru societăţile care vând RCA, respectiv pentru evaluarea gradului de adecvare a tarifelor în raport cu daunalitatea.

Pe de altă parte, ASF consideră că printre măsurile destinate îmbunătăţirii structurale a sistemului asigurărilor auto obligatorii se numără şi cea privind posibilitatea de a suspenda poliţa RCA pe perioada în care autovehiculul nu este utilizat, prevedere inclusă în proiectul Legii RCA.

În ceea ce priveşte emiterea poliţelor RCA exclusiv pe persoane fizice (după CNP), este ASF menţionează faptul că legislaţia europeană impune un sistem de asigurare a răspunderii civile auto bazat pe cu totul alte principii, asigurarea RCA fiind încheiată pe autovehicul în toate statele membre UE.

„Prin toate măsurile adoptate, ASF a căutat să identifice cele mai bune soluţii care să vină în sprijinul asiguraţilor RCA. Demersurile vor continua în lunile următoare, iar activitatea Grupului de lucru pe asigurări – din care fac parte reprezentaţi ai asigurătorilor, transportatorilor, intermediarilor în asigurare, service-urilor auto, îşi va concentra atenţia asupra soluţionării problemelor de natură tehnică şi pe elaborarea legislaţiei secundare care să sprijine şi să detalieze mecanismele şi regulile incluse în noul proiect de lege privind asigurările auto din România”, au conchis reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară.

 

 

Adaugati comentariu