Noi reglementări legislative pentru contractele de vânzare de bunuri

Ordonanța de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (”OUG nr. 140/2021”) transpune prevederile Directivei nr. 2019/771 privind anumite aspecte referitoare la vânzarea de bunuri și abrogă și înlocuiește Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate cu aceasta.vânzare de bunuri

OUG nr. 140/2021 stabilește cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator, vizând în special conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale.

Aspecte legislative preluate din vechea reglementare

OUG nr. 140/2021 preia termenul de garanție legală de 2 ani de la livrarea bunului și măsurile corective în caz de neconformitate (dreptul consumatorului de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor prin repararea ori înlocuirea acestuia sau, după caz, de a beneficia de o reducere proporţională a preţului sau de a obţine încetarea contractului astfel cum acestea erau reglementate de Legea nr. 449/2003), aducând însă o serie de noutăți ce vor fi detaliate în cele ce urmează.

Restrângerea sferei noțiunii de producător

OUG nr. 140/2021 restrânge sfera noțiunii de producător, delimitând-o strict la fabricantul bunurilor (în format finit), importatorul bunurilor în Uniunea Europenă, respectiv persoana care se prezintă în această calitate prin aplicarea sigiliului, denumirii sau a mărcii pe bunurile în cauză.

În perspectivă, pentru o armonizare legislativă, amendamente suplimentare ar fi oportune pentru clarificare și în ceea ce privește Legea 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

Introducerea noțiunii de garanție de durabilitate

În contextul garanțiilor comerciale (garanția comercială reprezentând angajamentul vânzătorului, în plus față de obligațiile aferente garanției legale, de a înlocui, de a restitui prețul sau de a repara bunul), OUG nr. 140/2021 introduce noțiunea de garanție de durabilitate.

Garanția de durabilitate poate fi acordată de către producător și vizează capacitatea bunului de a-și menține anumite funcții ori standarde de performanță în cursul utilizării normale. În cazul în care un producător oferă consumatorului o garanţie de durabilitate, producătorul va fi ținut să răspundă direct faţă de consumator pe întreaga perioadă acoperită de garanţia de durabilitate cu privire la repararea sau înlocuirea bunurilor.

Prezumția privind existența neconformităților. Sarcina probei

Termenul în care este prezumat că neconformitatea exista la data livrării bunului este majorat de la 6 luni (astfel cum era stabilit în vechea reglementare) la 1 an. Astfel, în cazul în care neconformitatea se ivește în termen de 1 an de la data livrării bunului, este prezumat că respectiva neconformitate exista la data livrării, cu excepția situației în care este incompatibilă cu natura neconformității ori cu natura bunului. De asemenea, consumatorul nu are dreptul de a obţine încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformităţii îi revine vânzătorului.

Suportarea costurilor

Conform OUG nr. 140/2021, costurile rezultate din aplicarea măsurilor corective, inclusiv costurile de preluare și transport al bunurilor sunt suportate de către vânzător, cu excepția situațiilor în care acestea sunt considerate disproporționate.

Bunuri care încorporează un conținut digital

OUG nr. 140/2021 se aplică și bunurilor care încorporează un conținut digital sau care au interconectat un astfel de conținut/serviciu, vândut odată cu bunul obiect al contractului de vânzare (indiferent dacă respectivul serviciu sau conținut digital este furnizat de către un terț). Acest aspect prezintă relevanță în ceea ce privește cerințele de conformitate, limitarea răspunderii și termene de garanție.

Astfel:

  • vânzătorul are obligația de furniza consumatorului actualizările necesare pentru a menține conformitatea și securitatea bunului.
  • vânzătorul nu va răspunde pentru lipsa de conformitate a bunului în măsura în care, ulterior informării cu privire la actualizare, consumatorul nu instalează actualizările sau le instalează greșit, cu nerespectarea instrucțiunilor de instalare.
  • termenul de garanție pentru bunuri cu o durată de utilizare medie de 5 ani este de 2 ani de la data livrării, iar pentru bunuri de utilizare medie mai mare de 5 ani, termenul de garanție este de 5 ani de la data livrării.

Intrare în vigoare

OUG nr. 140/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1245 din data de 30.12.2021, intrând în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, cu excepția prevederilor art. 18, privind faptele care constituie contravenție și sancțiunile aferente care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

Un articol de Beatrice Bealcu și Raluca Știrbu, Avocați colaboratori Voicu & Filipescu

 

CITEȘTE ȘI:

Bani de la stat pentru maşini electrice sau hibride destinate instituțiilor publice

Cele 15 noutăți ale programelor Rabla 2022

 

Adaugati comentariu