Fonduri UE pentru investiţii rutiere

Un nou apel de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) va fi deschis în perioada 28 august - 28 decembrie 2017 pentru investiţii în domeniul infrastructurii rutiere în cele 12 judeţe riverane Dunării.suceava

Concret, fodnurile sunt destinate judeţelor: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa.

Bugetul alocat este de aproximativ 229,55 de milioane de euro, din care 199,10 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 30,45 de milioane de euro reprezintă cofinanţarea de la bugetul de stat si cuprinde inclusiv supracontractarea de 50% din alocarea iniţială, precum si rezerva de performanţă.
Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu vor face parte din cadrul acestui apel de proiecte, având alocare financiară separată.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului-Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul Axei prioritare 6 – Axa prioritară 6-Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de Investiţii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 31.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene si este disponibilă pe site-ul programului, www.inforegio.ro

Ghidul Solicitantului conţine informaţiile specifice pentru apelul de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic – aplicaţia MY SMIS.

Vor fi finanţate activităţi de modernizare a infrastructurii rutiere – drumuri judeţene, care asigură conectivitatea directă sau indirectă le reţeaua transeuropeană de transport TEN
T.

Sunt eligibile unităţile administrativ-teritoriale judeţe (consilii judeţene) situate în aria eligibilă, singure sau în parteneriat.

Valoarea minimă eligibilă este de un milion de euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 30 de milioane de euro, cu excepţia proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unităţi administrativ-teritoriale – judeţe, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 40 de milioane de euro.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28 august 2017, ora 15.00. Cererile de finanţare vor putea fi transmise până la data de 28 decembrie 2017, ora 15.00.

Programul Operaţional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaţionale din generaţia 2014-2020 implementate în România, cofinanţate din fondurile europene structurale si de investiţii si gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

 

 

Adaugati comentariu