Modificarea Legii RCA merge mai departe. Vin scumpirile?

Deşi Guvernul Dăncilă a fost demis, proiectul pentru modificarea Legii RCA, în sensul eliminării tarifelor de referinţă, nu este suspendat. Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Elena Dascălu, spune că iniţitiva va fi trasmisă în scurt timp Parlamentului.
Drumul Expres Ploieşti - Găeşti

Plafonarea tarifelor RCA şi introducerea, din martie 2017, a nivelurilor de referinţă au stabilizat într-o mare măsură piaţa asigurărilor de răspundere civilă auto, au generat o relativă creştere a profitabilităţii companiilor de profil şi, mai ales, au făcut suportabilă plata primelor. La solicitarea Comisiei Europene, care a declanşat procedura de infringement împotriva României din cauza Legii RCA (nr. 132/2017), Ministerul Finanţelor condus de Eugen Teodorovici a realizat un proiect de act normativ care să fie pe placul Bruxelles-ului. În principal, vor fi eliminate atât tarifele de referinţă, cât şi limita de 25% a cheltuielilor administrative şi de vânzare a poliţei de asigurare, incluse în tariful de primă.

Având în vedere modificarea legiiRCA, majoritatea asociaţiilor de transportatori au atras atenţia că aceste măsuri vor atrage instantaneu o scumpire a poliţelor şi o degradare a concurenţei din piaţa asigurărilor.

Din păcate, plecarea lui Eugen Teodorovici de la conducerea Ministerului Finanţelor nu înseamnă că proiectul este dat uitării. Reprezentanţii ASF spun că iniţiativa fostului Guvern Dăncilă – modificarea Legii RCA – îşi urmează parcursul legislativ.

„Ministerul Finanţelor a realizat un proiect de modificare a Legii nr. 132/2017, care are în vedere transpunerea legislaţiei europene conform interpretării date de către Comisia Europeană, certificate prin precedentul dat de hotărârea CJUE din cauza C-59101 Italia, acesta urmând să fie înaintat ca iniţiativă legislativă către Parlamentului României. Acest proiect are în vedere eliminarea obligaţiei ASF de a reglementa modul de calcul al tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a coeficienţilor de majorare şi/sau corecţie ori a altor instrumente de ajustare a tarifelor de primă, aceste obligaţii fiind interpretate de către serviciile tehnice ale Comisiei Europene ca fiind măsuri directe de intervenţie asupra tarifelor de primă RCA, măsuri ce au în vedere limitarea libertăţii de tarifare a asigurătorilor care practică în România asigurări RCA”, explică oficialul ASF.

De altfel, prim-vicepreşedintele ASF consideră că, în condiţiile în care România nu a negociat şi nu a implementat în legislaţia naţională, de la data aderării şi până acum, un sistem general de control al preţurilor practicate în economia naţională, societăţile de asigurare şi-au stabilit propriile tarife de primă RCA şi propriile criterii de segmentare a acestora, fără ca acestea să fie însă supuse aprobării.

Solvabilitate II vs Constituţia României

Într-adevăr, potrivit Directivei 2009/138/EC privind accesul la activitatea şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare (Solvabilitate II), directivă care consolidează, modifică şi completează prevederile directivelor precedente privind asigurarea generală, nici Autoritatea de Supraveghere Financiară şi nici o altă autoritate a statului nu are competenţa de a interveni în sensul aprobării tarifelor de primă pe care un asigurător intenţionează să le practice.

De exemplu, Articolul 21 – Condiţii privind poliţele şi nivelul primelor – prevede: „Statele membre nu impun aprobarea prealabilă sau notificări sistematice cu privire la condiţiile de asigurare generale şi speciale, nivelul primelor, bazele tehnice folosite în special la calcularea nivelului primelor şi rezervelor tehnice sau la formulare alte documente tipărite pe care o întreprindere intenţionează să le folosească în interacţiunile sale cu deţinătorii poliţelor de asigurare sau cu întreprinderile cedente sau retrocedente. (…) Statele membre nu menţin şi nu introduc notificarea prealabilă sau aprobarea majorărilor de tarife propuse, decât ca element al al unui sistem general de control al preţurilor”.

Totodată, la articolul 181, Directiva Solvabilitate II prevede că „statele membre nu solicită aprobarea prealabilă sau comunicarea sistematică a condiţiilor generale sau speciale ale poliţelor de asigurare, a nivelului primelor sau formularelor şi altor documente imprimate pe care o întreprindere intenţionează să le folosească în interacţiunile sale cu deţinătorii poliţelor de asigurare. Statele membre pot solicita comunicarea nesistematică a acestor condiţii şi a celorlalte documente numai pentru a controla respectarea dispoziţiilor de drept intern privind contractele de asigurare. Aceste solicitări nu pot constitui o condiţie prealabilă pentru ca o întreprindere de asigurare să îşi desfăşoare activitatea. (…) Statele membre pot menţine sau introduce obligaţia de notificare prealabilă sau aprobare a majorării tarifelor propuse numai ca un element al unui sistem general de control al preţurilor”.

Se pot ignora toate aceste prevederi ale legislaţiei europene dat fiind faptul că legislaţia internă este alta? Conform Constituţiei, nu. Potrivit art. 148, alin. (2), Legea fudamentală a României are înscris negru pe alb: „Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.

Până la modificarea Legii RCA, tarifele de referinţă au fluctuaţii minore

Tarifele de referinţă publicate de ASF în luna octombrie 2019, arată că pentru maşinile de companie, preţurile poliţelor au înregistrat fluctuaţii foarte mici comparativ cu valorile calculate cu şase luni în urmă. Potrivit cifrelor anunţate, cea mai mare creştere, de 3,3%, s-a înregistrat în cazul vehiculelor cu capacitate mai mică de 1.200 cmc, nivelul urcând la 1.098 lei în octombrie 2019, de la 1.063 de lei în martie 2019.

Pentru maşinile cu o capacitate cuprinsă între 1.200 – 1.400 cmc, primele de referinţă, au scăzut cu 0,3%, de la 1.248 de lei la 1.244 de lei.

Pentru autovehiculele cu o capacitate cuprinsă între 1.401 – 1.600 cmc, reducerea tarifelor de referinţă a fost de 0,2%, de la 1.058 de lei la 1.056 de lei.

În cazul maşinilor cu o capacitate cuprinsă între 1.601 – 1.800 cmc, scăderea a fost de 0,5%, de la 976 lei în martie 2019 la 971 lei în octombrie 2019. O scumpire minoră, de numai 0,5% a înregistrat prima RCA de referinţă pentru vehiculele cu o capacitate cuprinsă între 1.801 – 2.000 cmc, de la 1.008 lei la 1.016 lei. În schimb, pentru maşinile cu o capacitate cuprinsă între 2.001 – 2.500 cmc, referinţa a coborât cu 1,7%, de la 1.183 lei la 1.163 lei.

Fără doar şi poate, cele mai scumpe poliţe RCA sunt cele destinate vehiculele cu o capacitate de peste 2.500 cmc. De altfel, şi tariful de referinţă este cel mai ridicat, de 1.360 lei, însă, comparativ cu valoarea din martie 2019, nivelul său a urcat doar cu 1,1%.

Aceste tarife au sens doar dacă sunt prevăzute în legislaţie. O dată aceasta modificată, vor mai ţine asigurătorii cont de ele? Greu de crezut.

Oricum, prim-vicepreşedintele ASF, Elena Dascălu, consideră că, în acest moment, nu există o presiune asupra preţului de vânzare al poliţelor.

„ASF urmăreşte permanent evoluţia tarifelor de primă RCA şi publică semestrial tarifele de referinţă, care au rol orientativ, care sunt calculate de către o companie independentă şi care sunt determinate pe baza datelor statistice de la nivelul pieţei de asigurări RCA din România. Tarifele calculate de către auditorul Ernst&Young Assurance Services şi publicate de către ASF în luna octombrie 2019 confirmă faptul că piaţa RCA se află într-un punct de echilibru, condiţii în care nu putem discuta în acest moment, despre o presiune asupra preţului de vânzare al poliţelor obligatorii de răspundere civilă auto. Fluctuaţiile pe care ASF le monitorizează perrnanent, sunt la momentul de faţă într-o marjă acceptabilă şi sunt fireşti pentru o piaţă liberă”, explică oficialul ASF.

Ce urmează?

Despre cum vor arăta aceste tarife în viitor, Elena Dascălu este de părere că nivelul lor va depinde de cheltuielile asigurătorilor.

„În pieţele liberalizate, preţul asigurării RCA, ca orice alt cost, este influenţat de presiunea cererii şi a ofertei, condiţii în care apreciem că evoluţia viitoare a tarifelor de primă va depinde pe de o parte de evoluţia cheltuielilor asigurătoritor cu despăgubirile, de evoluţia cheltuielilor administrative şi de vânzare a contractelor de asigurare, iar pe de altă parte, va depinde de asigurarea unui climat de stabilitate şi competitivitate la nivelul întregii pieţe de asigurări din România, cât şi la nivelul întregii economii naţionale”, conchide prim-vicepreşedintele ASF.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, noiembrie 2019)

 

CITEŞTE ŞI:

UNTRR: Modificarea Legii RCA scumpeşte poliţele pentru toţi deţinătorii de vehicule

RCA 2020. Noul An vine cu tarife duble?

 

Adaugati comentariu