Modalităţi de contestare a executării silite într-un contract de leasing financiar

de Av. Dinu Petre – Avocat Partener în cadrul SCA „Cunescu, Balaciu şi Asociaţii” şi Av. Vlad Simion – Avocat în cadrul SCA „Cunescu, Balaciu şi Asociaţii”. Contractul de leasing financiar şi caracterul de titlu executoriu al acestuia.

Contractul de leasing financiar este reglementat atât de către prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing cât şi în cuprinsul dispoziţiilor Codului Fiscal.

Referitor la procedura necesară demarării executării silite în temeiul unui contract de leasing financiar, menţionăm că Ordonanţa de Guvern nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing stabileşte în mod expres că aceste contracte de leasing sunt titluri executorii.

Luând în considerare acest caracter de titlu executoriu, în cazul în care o parte nu-şi respectă obligaţiile asumate într-un contract de leasing financiar, cealaltă parte va putea apela direct la un executor judecătoresc pentru a-şi satisface pretenţiile pe calea procedurii executării silite, fără a mai fi necesară formularea unei acţiuni în justiţie şi obţinerea în prealabil a unei hotărâri judecătoreşti.

Astfel, în situaţia în care Utilizatorul nu îşi execută obligaţia de plată a ratelor de leasing Finanţatorul poate solicita ori executarea silită, în mod direct, doar a sumelor neachitate de către Utilizator, cu consecinţa menţinerii relaţiilor contractuale între părţi ori poate rezilia contractul de leasing financiar şi solicita Utilizatorului, pe calea executării silite, în mod direct, restituirea bunului ce a făcut obiectul contractului de leasing şi plata tuturor sumelor datorate în temeiul acestui contract până la data restituirii.
Contestaţia la executare – calea de atac împotriva executării silite demarate în temeiul unui Contract de leasing financiar

Conform Noului Cod de Procedură Civilă, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie la executare de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Soluţionarea contestaţiei la executare este stabilită în competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, de la această regulă existând însă şi două derogări expres prevăzute de lege când contestaţia poate fi introdusă şi în circumscripţia altei judecătorii, respectiv în situaţia urmării silite prin poprire sau în cazul urmăririi silite a imobilelor ori a fructelor şi veniturilor generale ale imobilelor.

Important de reţinut este că termenul legal în care poate fi introdusă contestaţia la executare este de 15 zile. Noul Cod de Procedură Civilă stabileşte mai multe momente alternative de la care acest termen începe să curgă, iar sancţiunea depăşirii termenului de introducere a contestaţiei la executare este decăderea, anume pierderea dreptului procesual de a contesta executarea silită.

În situaţia în care executarea silită este demarată în temeiul unui Contract de leasing financiar, Noul Cod de Procedură Civilă prevede că în cadrul acestei contestaţii se vor putea invoca şi motive de fapt sau de drept cu privire la fondul dreptului cuprins în titlul ce se execută.

Prin urmare, deşi OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing nu prevede o cale procesuală specifică pentru contestarea unui contract de leasing financiar, Contestatorul poate critica prin intermediul contestaţiei la executare atât actele de executare silită întreprinse în dosarul de executare cât şi însăşi titlul executoriu, sub aspectul fondului dreptului cuprins în acesta.

Mai exact, sub aspectul fondului dreptului cuprins în cadrul contractului de leasing financiar, prin intermediul contestaţiei la executare, Contestatorul poate supune în vederea soluţionării instanţei aspecte referitoare, dar fără a se limita, la anularea eventualelor clauze abuzive sau clauze standard cuprinse în acest contract, legalitatea rezilierii contractului de leasing financiar ori nerespectarea de către Finanţator a obligaţiilor contractuale asumate în temeiul contractului de leasing financiar.

În plus, prin intermediul Contestaţiei la executare sau printr-o cerere separată, Contestatorul poate solicita instanţei de judecată să dispună şi suspendarea executării silite până la data soluţionării în mod definitiv a contestaţiei la executare, sub rezerva achitării în prealabil a unei cauţiuni în cuantumul stabilit expres de către dispoziţiile Noului Cod de Procedură civilă.

Astfel, deşi legea stabileşte o procedură mai facilă pentru a demara executarea silită în temeiul unui contract de leasing financiar, nefiind necesară obţinerea în prealabil a unei hotărâri judecătoreşti, recomandăm, pentru siguranţa procedurii şi în considerarea faptului că în calea de atac a contestaţiei la executare, Contestatorul poate ataca atât actele de executare cât şi fondul dreptului cuprins în contractul de leasing, să se apeleze la un avocat sau o persoană specializată în domeniu.

(Articol apărut în revista AutoExpert Flote, luna noiembrie 2013)

 

 

 

Adaugati comentariu