RCA pentru 2.200 vehicule MApN

Ministerul Apărării Naţionale, prin intermediul Unităţii Militare 02574, intenţionează să achiziţioneze, prin licitaţie deschisă, 2.200 poliţe RCA pentru vehiculele proprii.Potrivit unui anunţ publicat în SEAP, MApN va încheia, cu maximum 3 companii, un acord-cadru de servicii privind asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA).

Durata acordului-cadru este de 12 luni, valoarea estimată (fără TVA) fiind de 1.023.313,60 lei.

Contractul nu este împărţit în loturi, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai mic.

Caracteristici:

  • Cantitatea estimativă minimă a acordului-cadru: 526 poliţe de asigurare
  • Cantitatea estimativă maximă a acordului-cadru: 2.200 poliţe de asigurare
  • Cantitatea estimativă minimă a unui singur contract subsecvent: 1 poliţă de asigurare
  • Cantitatea estimativă maximăa a unui singur contract subsecvent: 1-535 poliţe de asigurare
  • Cantitatea estimativă maximăa a celui mai mare contract subsecvent: 1.535 poliţe de asigurare
  • Valoarea estimativă maximă a celui mai mare contract subsecvent: 737.188,15 lei
  • Durata estimativă de la atribuire contractului subsecvent până la primirea poliţelor: 5 zile.

Valoarea garanţiei de participare este de 10.233,13 lei, aceasta trebuind să aibă o perioadă de valabilitate de 150 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Cuantumul garanţiei de bunp execuţie este de 10 % din valoarea fără TVA a contractului subsecvent.

Finanţarea contractului de achiziţie a poliţelor RCA se realizează de la bugetul de stat, plata urmând să se efectueze în lei, în tranşe trimestriale, prima tranşă în termen de 30 de zile de la primirea documentelor de plată, cu condiţia respectării termenelor din contractelor subsecvente.

Termenul limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este 14 februarie 2018, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 15 februarie 2018.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 120 de zile.

Ofertele vor fi deschise în data de 12 martie 2018.

 

 

Adaugati comentariu