Licitație pentru 155 de microbuze destinate exclusiv transportului elevilor

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a lansat în SICAP licitația pentru achiziționarea unui număr de 155 de autovehicule tip 16 + 1 locuri pe scaune (microbuze), destinate exclusiv transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat.transportul elevilor

Potrivit anunțului de participare la licitație, valoarea totală estimată a contractului este de 22,8 milioane de lei, durata acestuia fiind de 6 luni.

Termenul de livrare este de maximum 4 luni de la primirea ordinului de începere.

”Livrarea microbuzelor se va efectua de către furnizorul desemnat câștigător, într-o locație stabilită ulterior de comun-acord toate cheltuielile ocazionate de livrarea autovehiculelor destinate transportului elevilor din învățământul preuniversitar de stat vor fi suportate de către furnizorul declarat câștigător”, se arată în anunțul publicat pe platforma de achiziții publice.

Totodată, procedura este inițiată sub incidența unei clauze suspensive, în sensul că încheierea/semnarea contractului de furnizare se va realiza sub rezerva alocarea/obținerea fondurilor necesare.

În criteriul de atribuire al celor 155 de microbuze, prețul are o pondere de 80%, iar garanția funcționării autovehiculelor destinate exclusiv transportului elevilor, de minimum 150.000 km sau minimum 5 ani (care condiție se îndeplinește prima), de la data punerii în exploatare, de 20%.

Pentru a putea participa la licitație, ofertanții trebuie sa faca dovada furnizării de produse similare (autovehicule din categoria M2 sau M3) la nivelul a cel puțin un contract, în ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, a cărui valoare să fie de minimum 147.000 lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare la licitația pentru microbuze este data de 25 ianuarie 2021.

”În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”, a menționat autoritatea contractantă.

 

CITEȘTE ȘI:

Au fost suspendate zborurile din şi către Marea Britanie, pentru o perioadă de 14 zile

Vehiculele comerciale din România 2021 – pickup-uri

Vehiculele comerciale din România 2021 – clasa mare

 

 

Adaugati comentariu