Leasingul financiar, o soluţie de finanţare favorabilă IMM-urilor

Deşi IMM-urile sunt considerate a fi coloana vertebrală a economiei, acestea au la dispoziţie o gamă limitată de instrumente financiare, din cauza condiţiilor restrictive de eligibilitate în contractarea creditelor de la băncile comerciale. În acest context, leasingul poate fi o alternativă convenabilă.
credite

În mod obişnuit, în pieţele emergente, IMM-urile nu dispun de suficiente garanţii colaterale sau de un istoric de creditare şi astfel nu pot accesa finanţare bancară clasică, în timp ce cadrul de finanţare a activelor specific operaţiunilor de leasing oferă posibilitatea de a achiziţiona o gamă largă de active necesare dezvoltării activităţii companiei.

leasingul-financiar-un-cadru-de-finantare-favorabil-imm-floteauto
Leasingul devine o soluţie convenabilă pentru companiile care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale băncilor pentru creditare

Leasing-ul reprezintă, în general, un instrument financiar pe termen mediu utilizat pentru achiziţionarea de active noi sau second-hand, cunoscut şi sub numele de finanţare pe bază de active, deoarece dreptul de proprietate asupra activului conferă o garanţie suficientă pentru accesarea finanţării în majoritatea situaţiilor. Ca urmare, devine o soluţie convenabilă pentru companiile care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale băncilor pentru creditare.

“Privind în interiorul sectorului, societăţile de leasing ale marilor grupuri bancare ar putea beneficia suplimentar, doar adoptând o privire de ansamblu asupra bazei comune de clienţi, pentru a muta anumite IMM-uri de la o finanţare bancară la o finanţare prin leasing”, apreciază Oana Petrescu, partener Delloite, Coordonator al practicii de Consultanţă în Management şi lider al echipei multidisciplinare dedicate sectorului financiar-bancar.

Primii zece jucători din piaţa de leasing, majoritatea companii deţinute de grupuri bancare, au avut anul trecut o cotă de piaţă cumulată de 83%, faţă de 55% în urmă cu opt ani, potrivit datelor agregate de ALB – asociaţia companiilor de leasing.
Creşterea gradului de concentrare a fost un efect al crizei, care a forţat mulţi jucători mici să-şi închidă operaţiunile.

„Unul din efectele crizei din 2008 a fost efectul de concentrare. Este o realitate crudă a economiei întrucât este vorba despre competitivitate între jucători. În urmă cu şapte-opt ani, piaţa era favorabilă mai multor jucători, iar concentrarea era mult mai mică“, spune Valeriu Popescu, CEO al Diplomat Consult.

Valoare adăugată în economie

Criza financiară a afectat şi piaţa de leasing din România, acestea suferind cea mai abruptă contracţie în regiune, iar penetrarea acestui sector în PIB a scăzut de la 3,5% în 2008 la 0,9% în 2013, din punct de vedere al finanţărilor noi, potrivit unui studiu dedicat leasingului financiar ca instrument de susţinere a economiei României în perioada 2006 – 2014, realizat de Deloitte pentru Diplomat Consult, mandatar al Asociaţiei Societăţilor Financiare – ALB România

Conform aceleiaşi analize, din punctul de vedere al stocului de finanţări penetrarea în PIB a coborât de la 4,8% în 2008 la 1,5% în 2013. Pe de altă parte, în perioada 2007-2012, leasing-ul financiar a avut o contribuţie consolidată de 9,5 miliarde de euro la valoarea totală adăugată creată în economie, reprezentând 1,2% din PIB-ul întregii perioade. În perioada 2007-2008, când industria de leasing a fost în plină expansiune, contribuţia leasingului financiar la valoarea adaugată a fost de aproximativ 2,6% din PIB, dar a încetinit spre 0,6% din PIB în perioada 2010-2012.

„Piaţa de leasing are un impact pozitiv asupra economiei în România. Astfel, putem spune că există potenţial de creştere a averii naţionale cu ajutorul activităţii companiilor de leasing. La rândul lor, jucătorii din leasing au, de asemenea, un rol important în creşterea economică. Astfel, putem afirma că un sector de leasing sustenabil poate oferi României şansa de a experimenta o creştere economică mai rapidă, spun autorii studiului Deloitte.

Momentul vulnerabil al pieţei de leasing a fost anul 2009, atunci când societăţile de leasing au fost puternic afectate de criza financiară şi noile contracte de leasing au scăzut puternic la 1,3 miliarde de euro de la aproape 5 miliarde de euro în 2007. De atunci, valoarea anuală totală de contracte noi de leasing nu a înregistrat variaţii considerabile, ceea ce a reflectat o oarecare stabilizare a pieţei de leasing, deşi condiţiile economie au fost dificile, prin reducerea facilităţilor fiscale şi contracţia cererii de creditare a companiilor pentru echipamente şi vehicule.

Felix-Daniliuc-floteautoEste un moment mult aşteptat, un prim demers de acest gen în piaţă, care are ca scop principal identificarea beneficiilor pe care industria de leasing le aduce în susţinerea creşterii economiei româneşti. Studiul include o analiză complexă a modului în care principalii actori din economie ar putea influenţa sau ar putea fi impactaţi de evoluţia industriei de leasing”, a subliniat Felix Daniliuc, presedintele ALB.

Creşterea valorii totale a bunurilor finanţate prin intermediul operaţiunilor de leasing financiar din perioada pre-criză s-a dovedit a fi nesustenabilă atunci când se analizează maturitatea pieţei de leasing.

“Atât cadrul legal cât şi cel fiscal în care companiile de leasing operează, au fost destul de volatile şi imprevizibile. Valoarea scăzută a contractelor noi de leasing finanţate în ultimii ani poate fi atribuită cererii scăzute de investiţii din companii şi dificultăţilor de reposedare a activelor clienţilor aflaţi în incapacitate de plată. Cadrul legal nu a sprijinit industria leasingului, astfel că Legea Insolvenţei şi modificarea Codului Fiscal au creat dezavantaje şi provocări pentru companiile de leasing”, potrivit autorilor studiului Deloitte.

Nu în ultimul rând, industria de leasing recunoaşte impactul negativ al unor pieţe volatile pentru echipamente, maşini şi imobiliare, precum şi creşterea competiţiei făcute de către alte companii de leasing care nu sunt înregistrate în ţară, corupţia şi birocraţia care afectează satisfacţia clienţilor – de exemplu, în procesul de înregistrare al vehiculelor care este foarte birocratic, precum şi procesul îndelungat de recuperare a activelor.

Două propuneri legislative

Consorţiul de consultanţi şi societatea de avocaţi ce reprezintă reţeaua Deloitte Legal în România au realizat o analiză comparativă a facilităţilor fiscale şi juridice din perspectiva reglementării leasingului financiar, identificând principalele aspecte din România, Italia, Germania, Cehia, Polonia, Austria şi Franta.

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, venitul obţinut de locator din operaţiunile de leasing este, în general, taxat cu impozit pe profit în majoritatea jurisdicţiilor analizate şi cheltuielile cu ratele de leasing sunt deductibile dacă sunt realizate în scopul desfăşurării activităţii economice. În plus, din perspectiva amortizării, tratamentul fiscal din România este similar cu tratamentul aplicat de celelalte jurisdicţii analizate. Acestea permit, în general, transferul creanţelor, Polonia fiind însă singura care oferă stimulente în acest domeniu.

Similar României, în jurisdicţiile analizate, operaţiunile realizate de companiile de leasing financiar nu sunt, în general, supuse regulilor de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânzile şi cu diferenţele de curs valutar. Cu toate acestea, în Italia şi Cehia există o serie de stimulente financiare care pot avea un efect pozitiv în industria leasingului.

Potrivit studiului, România este singura jurisdicţie în care taxele locale se aplică şi pentru alte bunuri în afara clădirilor şi a terenurilor.

Din perspectiva TVA, legislaţia din România este în general aliniată cu cele din celelalte state analizate. Există anumite măsuri a căror implementare ar putea contribui la dezvoltarea industriei de leasing: recuperarea mai facilă a TVA în cazul clienţilor rău-platnici şi un sistem mai avantajos al deducerii TVA pentru leasingul de autoturisme.

Din perspectiva juridică, în Romania leasingul financiar este reglementat mai în detaliu şi mai strict în raport cu alte jurisdicţii. Astfel, reglementarea detaliată vizeaza aspecte diverse începând de la forma juridică a societăţii de leasing care poate funcţiona exclusiv ca instituţie financiară non-bancară supusă autorizării şi supravegherii Băncii Naţionale a României.

În alte jurisdicţii, normele de reglementare sunt mai relaxate, în unele situaţii fiind doar acoperite prin prisma dreptului comun (dispoziţii din codurile comerciale sau civile general aplicabile contractelor în general sau contractelor specifice în particular).

Chiar şi în alte jurisdicţii unde leasingul financiar este calificat drept activitate financiară/de creditare, obligaţiile de raportare către băncile centrale sunt limitate, fiind menţinute la un minimum şi referindu-se în principal la obligaţiile de conformare cu prevederile de ordine publică, cum ar fi prevederile privind cunoaşterea clientelei şi prevenirea spălării banilor.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, mai 2015)

 

Adaugati comentariu