Începe modernizarea drumului dintre A1 şi DN7

Compania Naţionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat procedura de achiziţie publică pentru studiul de fezabilitate destinat modernizării DJ 711A, drum ce face legătură dintre autostrada A1 şi DN 7.Codlea

Valoarea estimată fără TVA a contractului este cuprinsă în intervalul 1,8 mil. lei – 2,1 mil. lei. Valoarea minimă reprezintă valoarea estimată a procedurii de achiziţie, în funcţie de care se va elabora şi evalua oferta, iar valoarea maximă reprezintă valoarea estimată a procedurii şi valoarea posibilelor suplimentări.

Potrivit anuntului de participare, „autoritatea contractantă optează pentru achiziţionarea ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare, în cadrul prezentei proceduri de achiziţie publică, în cuantum de 327.130,48 lei fără TVA”.

Durata contractului este de 22 de luni de la data atribuirii.

CNAIR solicită o garanţie de participare în valoare de 16.200 lei şi o garanţie de bună execuţie pentru ofertantul câştigător in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fără TVA.

Şi acest contract este finanţat din fonduri europene nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte următoarele aspecte:

  • Preţul ofertei. Pondere 40
  • Experienţa deţinută de coordonatorul de proiect. Pondere 9
  • Experienţa deţinută de inginerul proiectant de drumuri. Pondere 5
  • Experienţa deţinută de inginerul proiectant de poduri. Pondere 5
  • Experienţa deţinută de expertul geotehnica si fundatii. Pondere 7
  • Experienţa deţinută de specialistul in protectia mediului. Pondere 4
  • Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor. Pondere 15
  • Planificarea adecvată a resurselor tehnice şi umane în corelare cu specificul şi complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului. Pondere 15

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 2 iulie 2018. Ofertele vor fi deschise în ziua de 28 decembrie 2018.

 

 

Adaugati comentariu