În premieră, fonduri europene pentru transportul public ecologic

Transportului public electric şi construirea infrastructurii necesare funcţionării acestuia se numără printre noile tipuri de investiţii care pot fi finanţate din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020.bolt

Dezvoltarea mobilităţii urbane se numără printre noile obiective ale Comisiei Europene, care a permis astfel statelor membre să utilizeze fondurile puse la dispoziţie pentru dezvoltarea unui transport public eficient şi mai prietenos cu mediul.  În România, astfel de finanţări sunt cuprinse în Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), care include, de altfel, de două ori mai multe axe, o alocare financiară cu 70% mai mare faţă de perioada anterioară, tipuri noi de investiţii, ţinte şi indicatori mai clar definiţi şi monitorizati.

Astfel, fondurile europene pot fi utilizate inclusiv pentru achiziţia autobuzelor electrice şi construirii infrastructurii necesare, precum staţiile de alimentare electrice, pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, care sunt obligatorii.

În aceste condiţii, toate oraşele din România au oportunitatea de a-şi “înverzi” transportul public. Finanţările nerambursabile vin însă cu trei cerinţe. Pe lângă cea obligatorie privind întocmirea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, pentru accesarea fondurilor primăriile mai trebuie să facă dovada existenţei unei strategii locale în domeniul energiei, cum ar fi Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED). În plus, în cazul achiziţiei unor vehicule noi, este strict necesară şi existenţa unui contract de serviciu public între operator şi autoritatea competentă.

Se estimează că pentru dezvoltarea transportului ecologic, administraţiile locale din România ar putea utiliza aproximativ 2,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintă cea mai mare alocare dintre toate domeniile din cadrul POR 2014-2020. Finanţările sunt prevăzute în cadrul Axei prioritare 3 şi Axei prioritare 4.

Proiecte mai mici…

În cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.2, finanţările destinate îmbunătăţirii transportului public urban pot fi utilizate pentru:

 • achiziţionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV), inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localităţi urbane;
 • modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric public;
 • modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public şi infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construirea de depouri noi pentru transportul electric;
 • realizarea de trasee separate exclusiv pentru vehiculele de transport public.

Solicitanţii eligibili sunt autoritătile publice din localitătile urbane (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public), cu excepţia municipiilor reşedintă de judeţ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR.

Valoarea eligibilă pentru un proiect este de minim 100.000 euro şi de maxim:

– 5 milioane de euro pentru oraşe şi municipii cu o populaţie sub 20.000 de locuitori (conform INS 2012),

– 10 milioane de euro pentru municipii cu o populaţie peste 20.000 de locuitori(INS 2012),

– 20 milioane de euro pentru Municipiile Tulcea şi Bucureşti.

Contribuţia beneficiarului este 2% din valoarea eligibilă.

… şi proiecte mai mari

În cadrul Axei prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investitii 4.1, sunt eligibile următoarele două tipuri de activităţi:

 1. Investiţii destinate îmbunătăţirii transportului public urban, cum ar fi:
 • achiziţionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localităţi urbane;
 • modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric public;
 • modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public şi infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construirea de depouri noi pentru transportul electric;
 • realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public.
 1. Investiţii destinate transportului electric şi nemotorizat, precum:
 • construirea infrastructurii necesare transportului electric (inclusiv staţii de alimentare electrice);
 • construirea/modernizarea/reabilitarea pistelor/traseelor pentru biciclişti şi a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete);
 • crearea de zone şi trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone.

Şi în acest caz, solicitanţii eligibili sunt autorităţile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile reşedinţă de judet, inclusiv localităţile din zona funcţională urbană, cu excepţia municipiului Tulcea, care va beneficia de finanţarea din bugetul alocat în cadrul programului Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

Valoarea eligibilă pentru un proiect este de minim 100.000 euro şi de maxim 20 milioane euro, contribuţia beneficiarului fiind de 2% din valoarea eligibilă.

Apelurile urmează a fi lansate, ca atare sunt de urmărit actualizările de pe www.inforegio.ro.

La finalul lunii ianuarie, printr-un ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene şi al ministrului delegat pentru fonduri europene a fost aprobată versiunea finală a Documentului  Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile – Axa  Prioritară 4.

Alte finanţări europene

Finanţări europene nerambursabile pentru achiziţia vehiculelor ecologice, mai pot fi obţinute şi prin intermediul unor programe europene specifice. Cu alte cuvinte, prin intermediul lor se pot obţine fonduri pentru studii sau proiecte pilot destinate vehiculelor prietenoase cu mediul. Un exemplu este programul URBACT III, care finanţează o serie de proiecte cum ar fi ”CityMobilNet” sau ”Electric Vehicles in Urban Europe (EVUE)”, proiect din care face parte şi municipiul Suceava. Acest program sprijină înfiinţarea unor reţele urbane în cadrul cărora mai multe oraşele pot colabora pe diverse tematici, inclusiv în ceea ce priveşte transportul public ecologic.

De asemenea, pentru activităţi de cercetare şi inovare, cadrul financiar de susţinere al Uniunii Europene îl reprezintă Programul Orizont 2020. Cele două programe de finanţare ce pot avea un impact direct asupra dezvoltării mobilităţii urbane durabile sunt CIVITAS 2020 – Ecologizarea transportului urban în Europa şi initiativa de cercetare comună în domeniul Pilelor de Combustie şi Hidrogen.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, februarie 2017)

 

 

 

Adaugati comentariu