Împrumut BEI de 1 mld. euro pentru infrastructură

Pe site-ul Ministerului Finanţelor a fost postat proiectul de lege pentru aprobarea contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), în valoare de 1 miliard de euro, pentru realizarea obiectivelor de investiţii din Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM).
BEI

Contractului cadru de finanţare (România – UE cofinanţare pentru transport 2014-2020) a fost semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017.

Împrumutul va fi disponibilizat în cel mult 20 de tranşe până la 31 decembrie 2024, Ministerul Finanţelor Publice va efectua tragerile din sumele împrumutului, care vor fi utilizate conform legislaţiei privind datoria publică în
vigoare.

Conform mecanismului financiar prevăzut de legislaţia existentă în domeniul datoriei publice, subproiectele alocate de BEI sunt prefinanţate parţial de la bugetul de stat, iar, ulterior, parte a acestei prefinanţări se recuperează din sumele împrumutului.

Împrumutul este acordat pe o perioadă de până la 25 ani, cu până la şapte ani perioadă de graţie.

Conform practicii Băncii Europene de Investiţii, termenii financiari (rata dobânzii, structura de rambursare) se determină pentru fiecare tranşă cu ocazia tragerii. Fiecare tragere are propriul grafic de rambursare şi se consideră ca un împrumut separat.

Împrumutul contractat este destinat finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, a cărui disponibilizare are la bază realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în axele prioritare 1 şi 2 din Programul Operaţional Infrastructură Mare. Acestea se referă printre altele la: creşterea mobilităţii şi dezvoltarea transportului rutier, feroviar, naval şi a mijloacelor de transport subteran, precum şi creşterea zonelor de acces cu conectivitate redusă, creşterea utilizării durabile a aeroporturilor, a transportului feroviar şi a volumului de mărfuri tranzitate prin porturi, creşterea siguranţei şi securităţii în toate modurile de transport, reducerea impactului transportului asupra mediului, etc.

 

Adaugati comentariu