Ghid pentru serviciile publice de transport local

Consiliul Concurenţei a lansat în consultare publică două ghiduri, dintre care unul conţine elementele esenţiale pe care trebuie să le prevadă contractele de încredinţare a prestării serviciului public de transport local.RATB

Ghidul conţin o serie de recomandări din punct de vedere al regulilor de concurenţă şi ajutor de stat pentru a veni în sprijinul activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în gestionarea acesui serviciu public din punct de vedere al regulilor de concurenţă şi ajutor de stat

„Obiectivul urmărit prin Ghid este acela de a oferi autorităţilor publice locale şi potenţialilor operatori de transport public de călători o imagine clară asupra condiţiilor ce trebuie respectate, din perspectiva legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, în cazul încredinţării unui serviciu public de transport local de persoane”, precizează Consiliul Concurenţei.

Reprezentanţii instituţiei consideră că serviciul comunitar de utilitate publică de transport local de călători, reglementat în legislaţia română prin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi prin Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local poate constitui un serviciu de interes economic general, în sensul legislaţiei Uniunii Europene.

Persoanele interesate pot transmite Consiliului Concurenţei observaţii şi propuneri cu privire la conţinutul acestui ghid până la data de 17 februarie 2018.

 

 

Adaugati comentariu