Franța nu respectă normele UE privind repausul zilnic și săptămânal în utilitarele ușoare

Franța interzice efectuarea perioadelor de repaus zilnic și săptămânal în vehiculele utilitare ușoare, drept pentru care Comisia Europeană a decis să inițieze procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor comunitare (infringement).
Comisia Europeană

Comisia Europeană consideră că legislația franceză care interzice efectuarea perioadelor de repaus zilnic și săptămânal în vehiculele utilitare ușoare, și anume vehicule de peste 2,5 tone și până la 3,5 tone, încalcă legislația UE, în speță Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.

Executivul comunitar consideră că norma franceză restricționează în mod nejustificat și disproporționat libertatea de a presta servicii de transport rutier în Franța și contravine obiectivelor pieței interne. Franța are la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

În prima etapă a declanșării procedurii de infringement, Comisia redactează o “scrisoare de punere în întârziere“ pe care o transmite statului respectiv și în care sunt precizate încălcările legislației comunitare.

Următoareă etapă o reprezintă “Avizul motivat”, adică ultima avertizare a Comisiei Europene înaintea sesizării Curții de Justiție a UE, avertizare ce vine în lipsa observațiilor statului membru sau în cazul în care acestea sunt considerate nesatisfăcătoare.

Potrivit Comisiei Europene, declanşarea procedurii de infringement poate avea loc în trei cazuri:

a) Omiterea notificării actelor normative nationale care transpun și implementeaza directivele – statele membre au obligația de a notifica legislația de transpunere și pe cea care asigură implementarea;

b) Neconformarea legislației nationale la cerintele normelor comunitare – aceasta inseamnă că legislația interna trebuie sa se afle in deplina concordanta cu cerintele Uniunii;

c) Aplicarea necorespunzatoare a actelor normative comunitare – statele membre au, de asemenea, obligatia de a asigura aplicarea dispozitiilor comunitare.

 

CITEȘTE ȘI:

Fonduri europene pentru drumul de mare viteză Baia Mare – Bistrița

Cum reuşeşti să răspunzi fără să greşeşti la întrebările capcană din chestionarele auto

 

Adaugati comentariu