100 de autobuze electrice
Home Finanţare Fonduri europene pentru 8 tipuri de autobuze “verzi”

Fonduri europene pentru 8 tipuri de autobuze “verzi”

Fondurile europene alocate României în actuala perioadă de programare permit şi achiziţia de autobuze “verzi” pentru transportul public. Ghidul solicitantului a fost finalizat la finalul lunii iulie.

Oraşele şi municipiile din România au la dispoziţie bani europeni pentru achiziţia autobuzelor verzi pentru transportul public dacă vor depune cereri de finanţare în cadrul Axelor Prioritare 3, Obiectivul specific 3.2, Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurie de mobilitate urbană durabilă din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului a fost aprobată în data de 27 iulie 2017, aceasta conţinând informaţii referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererilor de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, precum şi o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a cererii de finanţare de către solicitanţi.
Ghidul solicitantului include trei apeluri de proiecte – POR/2007/3/3.2/1/7 REGIUNI (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru), POR/2017/3/3.2/1/BI (Bucureşti Ilfov), POR/2017/3/3.2/1/ITI (Zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării).

„Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de două luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 20 septembrie 2017, ora 12.00. Cererile de finanţare vor putea fi transmise până la data de 20 martie 2018, ora 12.00”, spun reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale.

Conform acestora, depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic (aplicaţia MYSMIS).
În cadrul acestor apeluri, o cerere de finanţare respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel.

Alocarea financiară totală pentru aceste trei apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 3.2 este de 495.576.365 euro (Fondul European de Dezvoltare Regională + Bugetul de stat):
• pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI – 317.698.530 euro (FEDR+BS),
• pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/BI – 136.647.706 Euro (FEDR+BS),
• pentru apelul POR/2017/3/3.2/1/ITI – 41.230.129 Euro (FEDR+BS).

Activităţile eligibile

A. Investiţii destinate îmbunătăţirii transportului public urban de călători

Prin aceste activităţi se urmăreşte îmbunătăţirea transportului public local/zonal de călători, asigurarea condiţiilor pentru creşterea calităţii, frecvenţei şi a eficienţei acestuia, cu impact asupra reducerii utilizării autoturismelor şi a emisiilor de echivalent CO2. Impactul activităţilor proiectului se demonstrează prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (analiză preliminară), studiul de trafic, instrumentele de calculare a emisiilor GES din sectorul transporturilor, documentaţia tehnico-economică etc.
1. Achiziţionarea de material rulant (tramvaie), în cazul în care solicitantul de finanţare (liderul de parteneriat/un partener, după caz) deţine un sistem funcţional de transport public de călători cu tramvaiul.
2. Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie), în cazul în care solicitantul de finanţare (liderul de parteneriat/un partener, după caz) deţine un sistem funcţional de transport public de călători cu tramvaiul.
Modernizare tramvaielor poate avea ca scop: asigurarea accesibilităţii tramvaielor pentru persoane cu mobilitate redusă (condiţie obligatorie), îmbunătăţirea siguranţei în exploatare, creşterea vitezei de circulaţie, reducerea consumului de energie etc.
3. Achiziţionarea de troleibuze, în cazul în care solicitantul de finanţare (liderul de parteneriat/un partener, după caz) deţine un sistem funcţional de transport public de călători cu troleibuzul sau în cazul în care se intenţionează introducerea sau reintroducerea prin proiect a acestui sistem de transport doar în municipii, inclusiv Z.F. proprie, în care sistemul de transport cu troleibuzul nu există/nu este funcţional la data depunerii Cererii de finanţare.
4. Achiziţionarea de autobuze, definite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, având o capacitate de peste nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto. Autobuzele trebuie să fie special construite pentru transportul călătorilor aşezaţi pe scaune sau în picioare şi să aibă podea joasă, pentru a se permite urcarea şi coborârea cu uşurinţă a călătorilor în staţiile de transport public.
Această activitate este eligibilă pentru toate unităţile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, parteneriate dintre UAT oraşe/municipii/comune/judeţ, conform secţiunii 2.6, inclusiv pentru cele în care, la momentul depunerii Cererii de Finanţare, nu se prestează serviciul de transport public local de călători sub forma de curse regulate cu operatori autorizaţi sau în care se prestează, dar în alt tip de gestiune decât cea introdusă prin proiect.

Este eligibilă achiziţionarea următoarelor tipuri de autobuze:
1. Autobuze alimentate cu gaz natural comprimat (CNG);
2. Autobuze alimentate cu gaz natural lichefiat (LNG);
3. Autobuze alimentate cu esteri metilici ai acizilor graşi (FAME);
4. Autobuze alimentate cu ulei vegetal hidrotratat (HVO);
5. Autobuze alimentate cu bioetanol;
6. Autobuze electrice;
7. Autobuze hibride de tip diesel/electric;
8. Autobuze hibride cu celule de combustibil pe bază de hidrogen/electricitate.

Mijloacele de transport achiziţionate vor trebui să obţină/deţină omologarea CE de tip (de ex. autobuzele care deţin o omologare CE de tip a întregului vehicul emisă de orice stat membru al Uniunii Europene nu mai necesită omologare în România) şi Cartea de identitate a vehicului (CIV) eliberată de Registrul Auto Român, în conformitate cu procedurile administrative specifice. În baza Cărţii de identitate a vehicului (CIV) se va proceda la înmatricularea în România.

Atenţie! Toate vehiculele de transport public achiziţionate/modernizate (tramvaie, troleibuze, autobuze) vor întruni cerinţele legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă.

5. Construirea/modernizarea /reabilitarea /extinderea traseelor de transport public electric
6. Construirea/modernizarea/reabilitarea depourilor/autobazelor aferente transportului public local/zonal de călători, inclusiv infrastructura tehnică aferentă
7. Construirea şi modernizarea staţiilor de transport public de călători (tramvai, troleibuz, autobuz)
8. Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete” sau „e-ticketing”)
9. Construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de călători
10. Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători, în vederea construirii/modernizării/extinderii benzilor dedicate separate pentru transportul public de călători, a construirii/modernizării/extinderii traseelor/pistelor pentru pietoni şi biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere

B. Investiţii destinate transportului electric şi nemotorizat

1. Achiziţionarea şi instalarea punctelor de reîncărcare a autovehiculelor electrice şi electrice hibride
2. Construirea/ modernizarea/extinderea pistelor/ traseelor pentru biciclete
3. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”, „bike-rental”)
4. Construirea/modernizarea/extinderea de zone şi trasee pietonale
5. Instalarea de sisteme de reducere/interzicere a circulaţiei autoturismelor în anumite zone.

C. Alte investiţii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

1. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum şi a altor sisteme de transport inteligente (STI)
2. Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public urban de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transportul rutier
3. Plantarea de aliniamente de arbori şi arbuşti
4. Realizarea parcărilor de transfer de tip „park and ride” („parchează şi călătoreşte cu transportul public”).

Valoarea minimă şi maximă a unui proiect

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime şi maxime:
Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro;
Valoarea maximă eligibilă :
– 5 milioane euro pentru oraşele/municipiile cu o populaţie sub 20.000 de locuitori;
– 10 milioane euro pentru oraşele/municipiile cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori;
Pentru Municipiile Bucureşti şi Tulcea:
– 20 milioane euro;
Ca excepţie, pentru Municipiul Bucureşti, valoarea maximă eligibilă pentru o cerere de finanţare depusă în cadrul O.S. 3.2 este de 40 milioane euro. În situaţia unei Cereri de finanţare depuse de către un parteneriat, valoarea maximă eligibilă a Cererii de Finanţare va fi determinată de oraşul/municipiul eligibil în cadrul O.S. 3.2 cu cea mai mare populaţie, sub condiţia că vor fi implementate activităţi din proiect inclusiv pe teritoriul acestuia.
Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime şi maxime este cursul inforeuro din luna publicării ghidului specific, respectiv luna iulie 2017: 1 euro=4,5744 lei. Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanţare.

Solicitanţii de finanţare

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelurilor aferente Obiectivului specific 3.2 pot fi:
– Unităţile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepţia celor 39 municipii reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”;
– Parteneriatele dintre unităţile administrativ-teritoriale oraşe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2;
– Parteneriatele dintre unităţile administrativ-teritoriale oraşe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 cu UAT comune din zona funcţională a acestor oraşe/municipii şi care îndeplinesc condiţia cu privire la vecinătatea teritorială faţă de aceste oraşe/municipii eligibile şi/sau cu Sectoarele Municipiului Bucureşti (pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/BI) şi/sau cu Unitatea administrativ-teritorială judeţul (în care oraşele/municipiile/comunele partenere sunt situate) şi/sau cu instituţii publice din subordinea UAT oraşe/municipii/parteneri eligibili care au în administrare infrastructura rutieră, ce face obiectul proiectului.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, septembrie 2017)

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

delgaz grid
Finanţare

Flota Delgaz Grid crește cu 33 de autovehicule cu tracțiune integrală

Compania Delgaz Grid din Târgu Mureș, specializată în producerea, transportul și distribuția...

Finanţare

Renault a livrat o flotă de 122 de ambulanțe tip A2 către IGSU

122 de vehicule Renault Master Furgon prevăzute cu dotările specifice şi echipamentele...

Finanţare

Renault a livrat o flotă de 110 vehicule Master destinate transportului elevilor din mediul rural

110 vehicule Renault Master au fost livrate ieri către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor...

Compania Municipală Parking
Finanţare

Compania Municipală Parking se dotează cu autospeciale pentru ridicări auto şi transport

Compania Municipală Parking București a lansat licitaţia pentru achiziţionarea a cinci autospeciale...