Flota ANCOM creşte cu 10 autoturisme noi

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat că va organiza în luna noiembrie 2018, o licitaţie pentru achiziţia unui număr de 10 autoturisme.Autonom

Potrivit autorităţii naţionale de reglementare şi supraveghere în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, pentru aceste vehicule cu o caroserie tip break valoarea totală estimată a contractului este de 692.000 lei fără TVA.

În criteriul de atribuire, preţul are o pondere de 80%, iar calitatea, de 20%.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 22 noiembrie 2018.

Cuantumul garanţiei de participare: este de 6.920 lei, perioada de valabilitate fiind cel puţin 190 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

În situaţia în care, ca urmare a aplicării algoritmului de calcul, punctajele totale rezultate ale ofertelor clasate pe primul loc sunt egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, ANCOM va solicita ofertanţilor respectivi depunerea în SEAP a unei noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul total cel mai scăzut în lei, fără TVA.

Adaugati comentariu