Fast Brokers asigură flota IGSU

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - IGSU a anunţat că a atribuit contractul pentru servicii de asigurare RCA către societatea Fast Brokers - Broker de Asigurare, sub incidenţa acestuia intrând întreaga tehnică din înzestrarea unităţilor subordonate.
igsu

Durata contractului este de 24 de luni şi are o valoare totală finală de 6,09 milioane de lei fără TVA, jumătate faţă de cea estimată iniţial, de 12,86 milioane de lei.

La licitaţie s-au prezentat trei ofertanţi, criteriul de atribuire fiind cel mai mic preţ.

Acordul-cadru va fi încheia de către IGSU ca reprezentant al asocierii cu unităţile subordate şi va fi semnat de toate părtile acordului de asociere, iar contractele subsecvente vor fi încheiate de către fiecare unitate subordonată pentru vehiculele proprii.

Potrivit anunţului de participare, cantitate minimă estimată pentru acordul-cadru este de 7.000 poliţe, iar cea maximă, de 18.000 poliţe.

Fast Brokers este obligat să depună o garanţie de bună execuţie, cunatumul acesteia fiind stabilit la 10 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent.

Contractul va fi finanţat de la bugetul de stat.

Adaugati comentariu