Facilităţi fiscale pentru administratori, directori şi manageri

Printre nenumăratele modificări aduse Codului Fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, există o serie de prevederi care aduc beneficii fiscale şi administratorilor, directorilor şi managerilor unei societăţi comerciale.TVA

Spre exemplu, în aria veniturilor neimpozabile au fost introduse noi prevederi conform cărora nu doar salariaţii pot beneficia de indemnizaţii sau de orice alte sume de aceeaşi natură pe perioada delegării/detaşării în ţară şi în străinătate, ci şi administratorii stabiliţi în actul constitutiv sau contractul de administrare/mandat, directorii şi membrii directoratului, precum şi managerii numiţi în baza unui contract de management.

Aşadar, o societate comercială va putea acorda asemenea sume fără a le include în baza de calcul a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale, însă doar în limita plafonului neimpozabil (plafon stabilit în ţară la 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie prin Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006, iar în străinătate la 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna acordată în stăinătate conform Hotărârii de Guvern nr. 518/1995).

fiscalitate-bani-floteautoÎn trecut, indiferent de nivelul sumelor care ar fi fost acordate acestor persoane pentru deplasările în ţară şi în străinătate, veniturile respective erau subiect al impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale.

De asemenea, cheltuielile efectuate de societate cu pregătirea profesională şi perfecţionarea administratorilor stabiliţi potrivit actului constitutiv sau a contractului de administrare/mandat, precum şi a directorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat, reprezintă venituri neimpozabile pentru aceste categorii de persoane.

Aşadar, prin introducerea acestor noi prevederi s-a avut în vedere aplicarea unui regim fiscal pentru sumele acordate administratorilor, directorilor şi managerilor similar cu cel aplicabil salariaţilor societăţii.

 

 

Adaugati comentariu