Este definitiv! Jumătate din amenda auto se plăteşte în 15 zile

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei în care persoanele pot plăti valoarea amenzilor la jumătate.
IMM

Legea îşi propune eficientizarea şi facilitarea procesului de achitare a contravenţiilor.

„Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal”, se arată legea promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

Actul normativ îşi propune eficientizarea şi facilitarea procesului de achitare a contravenţiilor prin constituirea unui cont unic de plată şi simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor.

Legea mai prevede şi deschiderea unui cont unic la Trezoreria Statului unde vor fi centralizate toate sumele încasate din amenzi. Astfel, achitarea amenzilor contravenţionale se va putea face la orice unitate a Trezoreriei, indiferent de domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice.

Totodată, conform actului normativ, „lipsa menţiunilor privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu, de către instanţa de judecată”.

Prin lege, se instituie şi titlul de creanţă electronic, care va cuprinde setul de date preluate din procesul-verbal de contravenţie înmânat sau comunicat conducătorului auto, ce vor fi introduse în sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronic.

 

 

Adaugati comentariu