E-Distribuţie Dobrogea şi-a externalizat fleet managementul

Compania E-Distribuţie Dobrogea intenţionează să angajeze, prin licitaţie, o societate de fleet management pentru parcul auto propriu, valoarea contractului fiind de 1,7 milioane de euro.maşina personală

Compania E-Distribuţie Dobrogea intenţionează să achiziţioneze, prin licitaţie servicii de gestiune a flotei,pentru care va păti 1,7 milioane de euro.

În contract se prevede gestionarea integrată şi prestarea următoarelor servicii:

  • asigurarea asistenţei telefonice într-un sistem de tip Call Center intern,
  • asistenţă rutieră,
  • reţea de asistenţă service,
  • autovehicul de înlocuire,
  • rovignete,
  • întreţinere/spălătorie,
  • gestiunea daunelor,
  • revizii, reparaţii şi inspecţii tehnice periodice (inclusiv pentru suporţi scări şi dotări specifice),
  • gestiune şi furnizare anvelope.

Valoarea totală estimată, fără TVA, a contractului este de 1,7 milioane de euro, acesta având o durată de 36 de luni.

În criteriile de atribuire, preţul are o pondere de 90%, iar serviciile de întreţinere şi reparaţii pentru autovehicule (durata până la obţinerea programării în service), de 10%.

Pentru a fi selectaţi, ofertanţii trebuie să demonstreze că media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) a fost de cel putin 1,7 milioane de euro şi să prezinte o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, cu o valoare cumulată de minimum 567.377 euro. Totodată, vor trebui facă să dovada dotărilor tehnice de care pot dispune.

Garanţia de participare este de 8.510 euro, iar cea de bună execuţie, de 10% din valoarea contractului fără TVA.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 11 septembrie 2019.

„Entitatea contractantă are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant care nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale faţă de Enel, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia”, se arată în anunţul de participare la licitaţie publicat pe platforma de achiziţii publice, SICAP.

E-Distribuţie Dobrogea este o companie din cadrul grupului Enel în România, care are ca activitate distribuţia energiei electrice. Societatea este operator de reţea în judeţele Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa şi Tulcea.

 

CITEŞTE ŞI:

Nici Autostrada A10 Sebeş-Turda nu se simte prea bine

Asta-i România! Final cu scandal pentru Autostrada Lugoj-Deva

Biroul Accidente Uşoare sectoarele 1 şi 6, într-un nou sediu

 

Adaugati comentariu