Drum expres Constanţa-Tulcea. Studiul de fezabilitate, în licitaţie

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pregăteşte documentaţia pentru realizarea drumului expres Constanţa-Tulcea, anunţul de participare la licitaţie fiind publicat pe platforma de achiziţii publice, SICAP.
Galaţi

Valoarea contractului este de aproximativ 22,5 de milioane de lei, în criteriul de atribuire preţul având o pondere de numai 40%, restul de 60% cuprinzând experienţa specialiştilor companiilor ofertante, metodologia folosită la prestarea serviciilor şi modul de planificare a lucrărilor.

Contractul prevede prestarea următoarelor tipuri de servicii şi elaborarea următoarelor documente:

  • Realizarea Studiului de fezabilitate,
  • Întocmirea documentaţiei suport şi de asistenţă solicitată pentru depunerea şi susţinerea aplicaţiei de finanţare,
  • Realizarea proiectului pentru autorizarea lucrarilor de construire (PAC) si asistenţa tehnică până la obţinerea autorizaţiei de construcţie de către beneficiar,
  • Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuţie (PTE),
  • Documentaţia de atribuire a contractului de lucrări,
  • Asistenţă tehnică acordată beneficiarului în perioada derulării procedurii de achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor.

Durata contractului este de 24 de luni.

Potrivit anunţuluide participare, „Autoritatea Contractantă optează pentru achiziţionarea ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată cîştigatoare în cadrul prezentei proceduri de achiziţie publică, în cuantum de 4.511.009,42 lei (fără TVA), valoarea reprezentând 20% din valoarea estimată a contractului (fără suma provizionată)”.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 6 mai 2019.

CNAIR arată că încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea sau aprobarea finanţării din fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea sau aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, contractul nu va fi încheiat.

CNAIR estimează ca va obţine finanţarea necesară semnării contractului în semestrul II al acestui an.

Adaugati comentariu