Noi categorii de beneficiari pot cere restituirea taxelor auto

Guvernul a completat O.U.G nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială, taxa auto pe poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule.
șomaj tehnic

Astfel, printr-o Ordonanţă de Urgenţă adoptată astăzi, vor fi reglementate două noi situaţii specifice în operaţiunea privid restituirea taxelor auto achitate către Fondul pentru mediu si vor fi reglementate unele prevederi legislative pentru a evita blocarea restituirii sau interpretări diferite ale prevederilor actuale de către personalul care are atribuţii să le aplice.

Noile prevederi vin în sprijinul persoanelor îndreptăţite să li se restituie sumele achitate către Fondul pentru mediu, dar care se află în imposibilitatea de a anexa dovada plăţii acestora, în copie sau original. În cazul în care contribuabilul nu anexează documentul doveditor al plăţii, ANAF va verifica existenţa acestui document în baza de date.

De asemenea, va fi reglementată si corectată situaţia în care o persoană să fi plătit taxa, dar să nu fi înmatriculat autovehiculul respectiv, drept pentru care să nu poată atasa la cererea de rambursare a taxei copii ale cărţii autovehiculului si certificatului de înmatriculare. În acest caz, cererea de restituire va fi însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document care are înscrisă menţiunea ‘taxă neutilizată’ si care este semnat si stampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculări Vehicule.

Totodată, prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată, se corelează unele prevederi în instituirea termenului de 120 de zile pentru restituirea taxelor auto stabilite de instanţe prin hotărâri judecătoresti. Mai exact, sumele stabilite prin hotărârile judecătoresti se restituie astfel:

— taxa specială pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;

— timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestora în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

 

 

Adaugati comentariu