Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport rutier

Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport rutier pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu se aplică începând cu 23 noiembrie 2016, data publicării în Monitorul Oficial şi implicit a intrării în vigoare a noilor prevederi legislative.
microbuze școlare

Astfel, sumele/kilometru percepute în transportul rutier şcolar trebuie să se încadreze în valorile prevăzute în Hotărârea Guvernului 863/15.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim/kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a anunţat Ministerul Educaţiei.

În acest sens, tarifele maxime pentru abonamentele acordate elevilor pot varia de la 10 lei (fără TVA) pentru distanţa minimă de 3 kilometri la 174 de lei (fără TVA) pentru distanţa maximă de 50 de kilometri. Abonamentul se emite şi decontează pe distanţa dintre localitatea de domiciliu a elevului şi localitatea în care se află unitatea de învăţământ.

Decontarea abonamentelor pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu se face pe baza următorului calendar: între 1 şi 4 ale lunii curente, elevii depun abonamentele emise pentru luna precedentă, între 5 şi 8 ale lunii curente, conducătorul unităţii de învăţământ transmite datele la inspectoratul şcolar
judeţean, iar între 9 şi 10 ale lunii curente, inspectoratul şcolar judeţene transmite datele către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice. Ulterior, Ministerul Educaţiei virează fondurile necesare efectuării plăţilor.

Adaugati comentariu