De ce pierd Transporturile cei mai mulţi bani la rectificare?

Ministerul Transporturilor este instituţia la care Guvernul va face cele mai mari tăieri de fonduri pentru cea de-a doua rectificare bugetară din acest an.amânare a plății ratelor

Potrivit Ministerului Finanţelor Publice, reducerile au fost operate având în vedere gradul de execuţie a cheltuielilor, în principal la proiectele finanţate din fonduri europene.

Astfel, la Ministerul Transporturilor fondurile scad cel mai mult, cu 1,16 miliarde de lei, fiind urmat, ca nivel al reducerilor, de Ministerul Cercetării (-228,9 milioane de lei), Ministerul Educaţiei (-198 milioane de lei) şi Ministerul Culturii (-176,8 milioane de lei).

La cea de-a doua rectificare bugetară, tăieri au mai fost operate la Ministerul Comunicaţiilor (-166 milioane de lei), Ministerul Fondurilor Europene (-164,9 milioane de lei), Ministerul Finanţelor (-128,5 milioane de lei), Ministerul Apelor şi Pădurilor (-95,9 milioane de lei), Ministerul pentru Mediul de Afaceri (-71,6 milioane de lei) şi Ministerul Agriculturii (-49 milioane de lei).

În schimb, au fost asigurate fonduri suplimentare la Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale (+2,69 miliarde de lei din care: 1 miliard de lei dobânzi, 671,6 milioane de lei pentru contribuţia României la bugetul UE şi 700 milioane de lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului), Ministerului Muncii (+787 milioane de lei, în principal pentru alocaţii de stat pentru copii şi drepturi pentru persoane cu handicap), Ministerului Sănătăţii (+211,5 milioane de lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat în cazul centrelor de permanenţă, a unităţilor şi compartimentelor de primiri urgenţe), Ministerului Justiţiei (+138,5 milioane de lei per sold, din care 100 milioane de lei pentru cheltuieli de personal), Ministerului Dezvoltării Regionale (+ 85,2 milioane de lei per sold; s-au asigurat sume pentru derularea programelor/proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 POR, + 98,42 milioane de lei), Ministerului Afacerilor Interne (+70,6 milioane de lei per sold; s-au identificat economii la cheltuielile de personal şi au fost asigurate 116 milioane de lei pentru plata pensiilor militare de stat).

De asemenea, Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la cheltuieli cu suma de 600 milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi a medicamentelor utilizate în programele naţionale cu scop curativ.

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat se majorează la cheltuieli cu suma de 45,4 milioane de lei, iar Bugetul Asigurărilor pentru şomaj primeşte la cheltuieli 82,6 milioane de lei.

Ministerul Finanţelor Publice precizează că cea de-a doua rectificare din acest an a fost realizată cu încadrarea în ţinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile cresc cu suma de 365,6 milioane de lei, însă valoarea nominală a Produsului intern brut este estimată în urcare la 949,6 miliarde de lei, faţă de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului iniţial pentru acest an, astfel că se păstrează ţinta de deficit.

„Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, faţă de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului iniţial pe acest an şi faţă de 945 miliarde de lei cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare”, precizează MFP.

 

Adaugati comentariu