Cum folosim asigurarea Carte Verde

Documentul Carte Verde reprezintă de fapt un certificat internaţional de asigurare în baza căruia, proprietarul/ utilizatorul/conducătorul vehiculului pentru care documentul a fost eliberat este asigurat în privinţa răspunderii civile pentru pagubele produse prin intermediul vehiculului respectiv, în conformitate cu legislaţia fiecărui stat pentru care documentul de asigurare este valabil.
carte verde

CÂND CIRCULAŢI CU VEHICULUL ÎN STRĂINĂTATE

Documentul Carte Verde are un format distinct, de culoare verde, această identificare fiind utilizată în toate
statele membre ale Spaţiului Economic European.

Un document de asigurare Carte Verde este valabil pe teritoriul statelor ale căror simboluri nu sunt barate/tăiate cu ”X” pe formularul documentului.

În cazul în care aveţi încheiată o asigurare RCA, pe perioada valabilităţii acelei asigurări aveţi în mod automat
şi o asigurare Carte Verde valabilă pentru teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene precum şi pentru
teritoriul Islandei, Norvegiei, Liechtenstein, Elveţiei şi Serbiei fără a plăti nici o primă de asigurare
suplimentară. Unele societăţi de asigurare oferă acoperire prin documentul Carte Verde pe care vi-l eliberează
odată cu asigurarea RCA şi pentru alte state, deşi nu sunt obligate să facă acest lucru.

Atunci când doriţi să circulaţi cu vehiculul într-o altă ţară decât cele enumerate mai sus (de exemplu,
Moldova, Turcia, Rusia, Ucraina, Albania etc.) şi chiar şi în cazul în care doriţi doar să tranzitaţi o astfel de
ţară, verificaţi în prealabil ca simbolul ţării respective să nu fie barat/tăiat pe documentul de asigurare Carte
Verde pe care l-aţi primit atunci când aţi încheiat asigurarea RCA. Dacă simbolul ţării care vă interesază este
barat/tăiat, atunci va trebui să încheiaţi la un asigurător din România o asigurare Carte Verde distinctă faţă de
asigurarea RCA pe care o deţineţi, care să fie valabilă în acea ţară pe perioada deplasării. În caz contrar, la
graniţa acelei ţări va trebui să cumpăraţi o asigurare de frontieră valabilă doar pentru acea ţară.

Dacă nu deţineţi o asigurare valabilă atunci când circulaţi cu vehiculul pe teritoriul unui alt stat, riscaţi să fiţi
sancţionat conform legii din statul respectiv, iar în cazul în care produceţi un accident veţi fi obligat să
suportaţi contravaloarea pagubelor produse.
I. „Vinovat” de producerea accidentului este celălalt vehicul

Completaţi cu atenţie toate rubricile formularului Constatare amiabilă de accident şi urmăriţi ca şi celălalt şofer
să facă acest lucru, sau aşteptaţi să vină autorităţile competente să întocmească documentele în care se
consemnează accidentul, dacă legislaţia ţării respective impune acest lucru. Pentru informaţii suplimentare
puteţi contacta biroul naţional din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul (datele de contact ale
birourilor naţionale le găsiţi pe verso-ul documentului Carte Verde).

În documentele încheiate (Constatare amiabilă de accident sau Proces-verbal), trebuie să fie indicat în mod
expres numărul de înmatriculare al vehiculului, marca, tipul şi culoarea acestuia, numărul/seria documentului
de asigurare Carte Verde dacă există şi perioada de valabilitate a acestuia, precum şi societatea de asigurare.

Dacă vehiculul „vinovat” este compus din cap tractor – remorcă/semiremorcă, aveţi grijă ca în documente să
fie indicate în primul rând elementele de identificare ale capului tractor şi documentul de asigurare al acestuia!

Solicitaţi o copie (şi/sau faceţi o poză) a documentului de asigurare al vehiculului „vinovat”.

Este recomandat să faceţi poze la locul accidentului atât vehiculului dumneavoastră cât şi vehiculului
„vinovat”, cu semnele de circulaţie, cu strada, intersecţia şi poziţia vehiculelor implicate în accident şi cu
documentele celorlalte persoane/vehicule implicate în accident, cum ar fi actele de identitate ale şoferului
şi/sau vehiculului (cartea de identitate personală, paşaportul, permisul de conducere ale şoferilor, talonul –
certificatele de înmatriculare, documentele de asigurare RCA/Carte Verde ale vehiculelor etc.). Aveţi în vedere
că cel puţin în una din fotografii să apară numărul de înmatriculare al vehiculului „vinovat” (în mod
obligatoriu şi al capului tractor dacă este cazul).

Dacă vehiculul „vinovat” este înmatriculat în statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul, pentru
soluţionarea cazului de daună de daună vă puteţi adresa:
– asigurătorului RCA al vehiculului, sau
– BAAR după întoarcerea în România (în cazul în care vehiculul dumneavoastră permite deplasarea) dacă
statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul face parte din Spaţiul Economic European.

Dacă vehiculul „vinovat” este înmatriculat în alt stat decât cel pe teritoriul căruia s-a produs accidentul, pentru
soluţionarea cazului de daună de daună vă puteţi adresa:
– Biroului naţional din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul, sau
– BAAR după întoarcerea în România (în cazul în care vehiculul dumneavoastră permite deplasarea) dacă
statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul face parte din Spaţiul Economic European şi vehiculul
„vinovat” este înmatriculat în unul din aceste state.

Dacă aveţi încheiată o asigurare CASCO, vă puteţi adresa direct asigurătorului dumneavoastră.
II. Sunteţi vinovat de producerea accidentului

Completaţi cu atenţie toate rubricile formularului Constatare amiabilă de accident sau aşteptaţi să vină
autorităţile competente să întocmească documentele în care se consemnează accidentul, dacă legislaţia ţării
respective impune acest lucru.

Predaţi celuilalt şofer o copie după documentul dumneavoastră de asigurare Carte Verde, după talonul auto –
certificatul de înmatriculare, carnetul dumneavoastră de conducere etc.

Anunţaţi-vă cât mai repede asigurătorul cu privire la producerea accidentului şi urmaţi recomandările acestuia.

Dacă aveţi încheiată o asigurare CASCO, asistenţă rutieră, etc. adresaţi-vă asigurătorului dumneavoastră.

CÂND CIRCULAȚI CU VEHICULUL ÎN ROMÂNIA

„Vinovat” este vehiculul înmatriculat în străinătate

Completaţi cu atenţie toate rubricile formularului Constatare amiabilă de accident şi urmăriţi ca şi celălalt şofer
să facă acest lucru, sau după caz, aşteptaţi să vină poliţia pentru întocmirea documentelelor în care să se
consemneze accidentul.

În documentele încheiate (Constatare amiabilă de accident sau Proces-verbal) să fie indicat în mod expres
numărul de înmatriculare al vehiculului, marca, tipul şi culoarea acestuia, numărul/seria documentului de
asigurare Carte Verde, dacă există şi perioada de valabilitate a acestuia, precum şi societatea de asigurare.
Dacă vehiculul „vinovat” este compus din cap tractor – remorcă/semiremorcă, aveţi grijă ca în documente să
fie indicate în primul rând elementele de identificare ale capului tractor şi documentul de asigurare al acestuia!

Solicitaţi o copie a documentului de asigurare al vehiculului „vinovat” sau măcar faceţi poze ale documentului.

Este recomandat să faceţi poze la locul accidentului atât vehiculului dumneavoastră cât şi vehiculului
„vinovat”, cu semnele de circulaţie, cu strada, intersecţia şi poziţia vehiculelor implicate în accident şi cu
documentele celorlalte persoane/vehicule implicate în accident cum ar fi, actele de identitate ale şoferului
şi/sau vehiculului (cartea de identitate personală, paşaportul, permisul de conducere ale şoferilor, talonul –
certificatele de înmatriculare, documentele de asigurare RCA/Carte Verde ale vehiculelor etc.). Aveţi în vedere
ca cel puţin în una din fotografii să apară numărul de înmatricularte al vehiculului „vinovat” (în mod
obligatoriu al capului tractor dacă este cazul).

Pentru soluţionarea cazului de daună de daună vă veţi adresa BAAR care vă va da indicaţiile necesare.

Dacă aveţi copia documentului Carte Verde a vehiculului „vinovat” puteţi verifica pe site-ul BAAR la rubrica
„Identificare corespondent” dacă asigurătorul din străinătate are corespondent numit în România şi, în caz
afirmativ, vă puteţi adresa pentru soluţionarea cazului de daună direct acestuia. Pentru scurtarea timpului de
soluţionare, este recomandat totuşi să vă adresaţi în primul rând BAAR.

Dacă aveţi încheiată o asigurare CASCO, vă puteţi adresa direct asigurătorului dumneavoastră.

 

 

Adaugati comentariu