Advertisement

capital de lucru
Home Finanţare Fonduri publice Cum au fost modificate normele de aplicare a programului IMM Invest

Cum au fost modificate normele de aplicare a programului IMM Invest

Guvernul a modificat şi completat HG nr. 282/2020 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM Invest Romania, astfel încât toţi solicitanţii să beneficieze de aceeaşi perioadă de dobândă subvenţionată, respectiv opt luni de la data aprobării creditului.

“În cazul programului IMM Invest România, acesta este în derulare în acest moment, cu un număr de peste 16.000 de credite aprobate pentru întreprinderi mici şi mijlocii, iar valoarea finanţărilor depăşeşte deja 1% din PIB, respectiv peste 12 miliarde de lei. După notificarea Comisiei Europene şi modificarea programului, astfel încât toţi solicitanţii să beneficieze de aceeaşi perioadă de dobândă subvenţionată, respectiv opt luni de la data aprobării creditului, astăzi (joi n.r.) au fost adoptate normele metodologice pentru implementarea acestor modificări în cadrul programului IMM Invest România”, a precizat Ionel Dancă, şeful Cancelariei prim-ministrului.

Principalele modificări ale normelor metodologice se referă la :

modificarea perioadei de subvenţionare a dobânzii pentru o perioadă fixă de 8 luni astfel încât şi IMM-urile ce au accesat Programul într-o etapă anterioară să beneficieze de aceleaşi avantaje ca şi cele acceptate ulterior în Program, precum şi necesitatea reglementării prin act adiţional la Acordul de Finanţare a acestor modificări.

introducerea unor reglementări care detaliază modul în care microîntreprinderile şi întreprinderile mici pot opta pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru cu valori de până la 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, sau pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în valoare de maximum 5.000.000 lei, cu posibilitatea cumulului cu creditele de investiţii până la limita plafonului de 10.000.000 lei, cu menţiunea că orice majorare/suplimentare a finanţării/garanţiei în aceste condiţii se consideră o nouă acordare.

corelarea la nivelul normelor de aplicare a eliminării dispoziţiilor care instituiau obligativitatea beneficiarilor de a accesa o singură dată în aplicaţia electronică aferentă Programului ca urmare a creării în legislaţia primară a posibilităţii de a solicita mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru.

acomodarea la nivelul normelor a dispoziţiilor din OUG nr.143/2020 care au modificat valabilitatea schemei de ajutor de stat în sensul în care perioada de selecţie a beneficiarilor şi de emitere a scrisorilor de garanţie/acorduri de finanţare va fi până la 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între data operaţionalizării programului şi data de 31 octombrie 2021, inclusiv.

introducerea la nivelul normelor a unor precizări care organizează aplicarea normei primare referitoare la instituirea ipoteciile legale în cazul în care prin program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului. În această situaţie, pentru a se asigura posibilitatea efectivă de recuperare a valorii de executare a garanţiilor prin executare silită imobiliară, în baza contractului de garantare se va institui ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate. De asemenea, în situaţia primirii de către instituţia de credit a respingerii cererii de plată de către FNGCIMM se reglementează posibilitatea radierii din cartea funciară a ipotecii legale constituite în favoarea statului român, concomitent cu înscrierea ipotecii legale în favoarea instituţiei de credit.

pentru evitarea paralelismelor legislative, se propune eliminarea dispoziţiei referitoare la plafonul total al garanţiilor care pot fi emise în anul 2020 în cadrul programului, în condiţiile aprobării acestuia prin OUG nr.143/2020.

pentru facilitarea digitalizării fluxului de acordare a garanţiilor în cadrul programului, se propune introducerea unor dispoziţii potrivit cărora documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă. Prin adoptarea modificărilor propuse se urmăreşte fluidizarea procesului de analiză în vederea acordării garantiilor in cadrul Programului IMM Invest, precum si pentru reducerea timpului de stationare a documentatiilor de garantare.

pentru a asigura o monitorizare eficientă a destinaţiei creditului, sunt necesare unele clarificări privind efectuarea de trageri din linia de credit pentru finanţarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfăşurării activităţii, fără a depăşi valoarea liniei de credit aprobate şi cu autorizarea de către instituţia de credit a tragerilor din plafon aferente primei utilizări, ţinând cont de caracteristicile liniilor de credit (plafon de tip revolving), care au de cele mai multe ori şi instrumente de plată de tip card ataşate.

clarificarea unor aspecte izvorâte din practică referitoare la încheierea poliţelor de asigurare, în special cu privire la asigurarea bunurilor viitoare (neintrate în proprietatea beneficiarului/nelivrate la acordarea efectivă a finanţării garantate), prin introducerea unor dispoziţii legale conform cărora
instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, Finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.

 

CITEȘTE ȘI:

Tronsonul de autostradă Calafat – Lugoj, un nou proiect al Guvernului

Se reiau lucrările de reparații pe Autostrada Soarelui

Şi Administraţia Porturilor Maritime optează pentru o flotă prin Rabla

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Primăria Sectorului 3
Flotă verdeFonduri publice

Primăria Sectorului 3 și-a bugetat 3,1 mil. lei pentru achiziționarea a 28 de vehicule electrice

Primăria Sectorului 3 al Capitalei a lansat licitația pentru achiziția unui număr...

baterii
Fonduri publice

Primăria Bârlad achiziționează 11 autoturisme electrice, prin programul Rabla Plus

Primăria municipiului Bârlad intenționează să achiziționeze un număr de 11 autoturisme electrice,...

CAFE
Fonduri publice

Primăria Galați își cumpără o flotă de 15 mașini electrice

Primăria Galați își cumpără o flotă de 15 mașini electrice, prin programul...

Poliția Locală Timișoara
Fonduri publice

Poliția Locală Timișoara își reînnoiește flota cu 7 autospeciale, prin programul Rabla

Poliția Locală Timișoara intenționează să achiziționeaze 7 autospeciale prin programul Rabla Clasic,...