Condiţionalitatea ex-ante pentru transporturi, ridicată

Comisia Europeană (CE) a notificat oficial România în ceea ce priveşte ridicarea condiţionalităţii tematice ex-ante privind transporturile.Curs de schimb

Pentru perioada de programare 2014-2020, există două obiective specifice dedicate infrastructurii de transport în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare (POIM), prin care vor fi finanţate infrastructura rutieră de importanţă europeană, infrastructura feroviară (inclusiv metrou), navală, aeroportuară, investiţii în infrastructura multimodală, precum şi măsuri privind siguranţa în transporturi.

Recent, Comisia Europeană a considerat îndeplinită şi condiţionalitatea privind cercetarea.

Având în vedere aria largă a finanţărilor primite de România prin Fondurile Europene, Structurale şi de Investiţii, România a asumat prin Acordul de Parteneriat 2014-2020 îndeplinirea a 36 de condiţionalităţi ex-ante.

Condiţionalitatea ex-ante defineşte un factor critic predefinit, care reprezintă o premisă necesară şi care are o legătură directă şi un impact imediat asupra realizării eficiente şi eficace a obiectivelor specifice stabilite la nivelul unei priorităţi de investiţii.

 

Adaugati comentariu