Concluzii în scandalul Dieselgate

Comisia Europeană şi autorităţile naţionale pentru protecţia consumatorilor din UE au publicat astăzi concluziile cu privire la cele 8,5 milioane de autoturisme rechemate în service de grupul Volkswagen, în Uniune, după scandalul „Dieselgate”.
volkswagen

Acestea salută eforturile depuse de grupul VW pentru a consolida încrederea consumatorilor în ceea ce priveşte rechemarea în service, precum şi îmbunătăţirea semnificativă a informaţiilor oferite consumatorilor. Rata reparaţiilor a atins, în prezent, 80 %, iar grupul s-a angajat să continue actualizarea gratuită a softului şi acordarea garanţiei de facto legate de această operaţiune pentru a soluţiona, până la sfârşitul anului 2020, problemele care apar după actualizare.

Cu toate acestea, Comisia şi autorităţile din domeniul protecţiei consumatorilor regretă faptul că VW nu a putut oferi o garanţie completă şi clară pentru problemele care ar putea apărea după efectuarea reparaţiei.

„Am depus toate eforturile pentru a determina VW să aibă o atitudine mai proactivă faţă de consumatorii din UE care sunt afectaţi de scandalul Dieselgate. VW a respectat planul de acţiune pe care s-a angajat să îl ducă la îndeplinire, însă eforturile sale s-au limitat la acesta. Acest fapt reaminteşte, încă o dată, că în UE este nevoie de norme mai stricte privind căile de atac individuale, inclusiv de acţiuni colective”, a explicat Věra Jourová, comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen.

În concluziile lor, Comisia Europeană şi autorităţile de protecţie a consumatorilor sunt de acord că acţiunile întreprinse de Volkswagen până în prezent au ca rezultat evoluţii pozitive în ceea ce priveşte informaţiile online disponibile, care includ întrebări şi răspunsuri detaliate, precum şi videoclipuri, cu privire la motivul actualizării softului, la modul în care aceasta poate fi obţinută şi la măsura de restabilire a încrederii.

Pe de altă parte, Volkswagen nu a oferit o garanţie completă şi clară că actualizarea softului nu afectează performanţa maşinilor şi a refuzat să simplifice condiţiile care permit accesul la măsura de restabilire a încrederii.

Grupul VW s-a angajat să răspundă tuturor eventualelor plângeri depuse de consumatori după efectuarea reparaţiei. Consumatorii în cauză sunt încurajaţi să ia legătura cu distribuitorii lor locali de autoturisme dacă au probleme legate de actualizarea softului. În cazul în care nu li se acordă asistenţă, aceştia ar trebui să depună, la punctele naţionale de contact ale Volkswagen, o plângere oficială privind rechemarea în service; aceştia au, totodată, posibilitatea de a aduce acest lucru la cunoştinţa organizaţiilor naţionale de protecţie a consumatorilor.

Concluzia acestei acţiuni coordonate la nivelul UE nu exclude alte acţiuni care ar putea fi întreprinse de autorităţile de aplicare a legii la nivel naţional, în funcţie de circumstanţele locale.

În urma scandalului Dieselgate, constructorul auto german Volkswagen a transmis comisarului european Vera Jourová, în septembrie 2016, un plan de acţiune la nivelul UE menit să garanteze repararea autovehiculelor afectate din Uniune, informarea corectă a consumatorilor şi asigurarea faptului că aceştia nu se vor confrunta cu probleme în urma acestui proces. În iunie 2017, întrucât procesul de reparaţie era încă lent, Volkswagen a furnizat, în plus, aşa-numita măsură de restabilire a încrederii, prin care compania a promis să soluţioneze problemele care ar putea apărea, până la sfârşitul anului 2018, în urma efectuării reparaţiilor. Garanţia de facto legată de măsura de restabilire a încrederii este limitată la 11 părţi ale motorului.

În septembrie 2017, autorităţile naţionale pentru protecţia consumatorilor, sub conducerea autorităţii pentru protecţia consumatorilor din Olanda (ACM), şi Comisia Europeană au solicitat Volkswagen să depună eforturi suplimentare. Raportul de astăzi oferă o imagine de ansamblu a rezultatelor acţiunilor întreprinse de Volkswagen în urma acestei solicitări.

Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului (CPC) creează legături între autorităţile naţionale pentru protecţia consumatorilor în cadrul unei reţele paneuropene de asigurare a respectării legislaţiei. Datorită acestui cadru, o autoritate naţională dintr-o ţară a UE poate apela la omologul său din altă ţară a UE pentru a-i solicita să intervină în cazul unei încălcări la nivel transfrontalier a normelor UE în domeniul protecţiei consumatorilor.

Această cooperare se aplică în cazul normelor de protecţie a consumatorilor din diverse domenii, precum Directiva privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind drepturile consumatorilor sau Directiva privind vânzarea de bunuri şi garanţiile. În temeiul cadrului privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului, autorităţile analizează periodic aspectele de interes comun legate de protecţia consumatorilor în cadrul pieţei unice şi îşi coordonează activităţile de supraveghere a pieţei şi eventualele măsuri de asigurare a respectării legislaţiei. Comisia facilitează schimbul de informaţii între autorităţi, precum şi coordonarea acestora.

În general, atunci când un producător de autoturisme încalcă normele UE privind omologarea de tip, statul membru care a aprobat omologarea de tip a autoturismului în cauză trebuie să dispună măsuri de remediere, cum ar fi rechemarea în service, pentru a asigura restabilirea conformităţii cu legea a tuturor autovehiculelor în cauză şi să aplice sancţiuni eficace, proporţionale şi disuasive împotriva producătorului de autoturisme.

Comisia publică periodic o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate cu privire la nivelul rechemărilor în service legate de emisiile de NOx. Aceasta urmăreşte îndeaproape asigurarea respectării acestor norme de către statele membre şi a iniţiat o serie de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, în ceea ce priveşte grupul Volkswagen, inclusiv împotriva Germaniei, Luxemburgului, Spaniei şi Marii Britanii.

Comisia a iniţiat, de asemenea, o revizuire fundamentală a normelor UE în materie de omologare de tip. Ca urmare a acestui demers, din septembrie 2020, Comisia va fi în măsură să dispună măsuri de rechemare în service la nivelul UE şi să impună producătorilor de autoturisme sau serviciilor tehnice sancţiuni administrative de până la 30.000 euro pentru fiecare autovehicul neconform.

 

 

Adaugati comentariu