Concediu plătit prelungit pentru părinţii care îşi supraveghează copiii

Părinţii care îşi supraveghează la domiciliu copiii în vârstă de până la 12 ani după instituirea stării de urgenţă vor beneficia de zile libere şi în timpul vacanţelor şcolare, potrivit Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS).
părinţii

Guvernul a adoptat în acest sens o Ordonanţă care modifică art. 1 alin. (1) din HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Măsura era necesară în contextul restricţionării drastice a circulaţiei persoanelor în ultima perioadă, printr-o serie de ordonanţe militare, mai ales a persoanelor vârstnice, care, în marea lor majoritate, se ocupau de supravegherea nepoţilor pe timpul zilei.

Pentru părinţii care beneficiază, deja, de zilele libere acordate în baza Legii nr. 19/2020, prelungirea acestei perioadei se face din oficiu, angajatorul urmând să-i înştiinţeze despre acest drept prin mijloace de comunicare electronice.

Legea privind acordarea unor zile libere pentru părinţii care-şi supraveghează copiii atunci când se închid şcolile în situaţii extreme a intrat în vigoare pe data de 17 martie 2020.

Potrivit acestui act normativ, cererea pentru acordarea zilelor libere va fi însoţită de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor şi de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere şi nici nu se află concediu de odihnă sau fără plată.

Nu pot beneficia de zilele libere persoanele aflate în şomaj tehnic, cele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, precum şi angajaţii ai căror soţi/soţii nu înregistrează venituri.

În ceea ce priveşte modul de plată a zilelor libere acordate părinţilor, s-a stabilit că pentru fiecare zi liberă, angajatorul acordă părintelui o indemnizaţie în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţia este asimilată veniturilor din salarii şi supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor, conform Codului Fiscal.

Decontarea către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizaţiei pentru zilele libere acordate părinţilor se va face de către ANOFM, în termen de 60 zile calendaristice de la depunerea unei cereri şi a altor documente la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti din raza în care îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia. Documentele necesare decontării se depun prin poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat, în cel mult 30 zile de la data plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei, precizează Ministerul Muncii.

Sumele pentru plata indemnizaţiei vor fi decontate angajatorului din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, iar utilizarea acestora cu altă destinaţie decât plata cheltuielilor de personal, atrage răspunderea penală.

 

CITEŞTE ŞI:

Producătorul de piese auto Compa Sibiu îşi reduce activitatea în luna aprilie

Peste 30% din economie este afectată de criza Covid-19. Ce soluţii are premierul

Vama Siret va fi reabilitată din fonduri europene

 

Adaugati comentariu