Combaterea disparităţilor de gen. Femei în transporturi

Pentru a aborda egalitatea de gen în sectorul transporturilor, Comitetul Economic şi Social European (CESE) propune crearea unei Platforme UE pentru schimbare, care să acorde, iniţial, prioritate creşterii capacităţii de inserţie profesională a femeilor în acest sector.Într-un document transmis Uniunii Naţionale a Transportatorilor din România – UNTRR, CESE consideră că acest obiectiv iniţial ar putea fi extins ulterior pentru a include „femeile ca utilizatori”.

Sectorul transporturilor include transportul aerian, maritim, rutier, feroviar, navigaţia interioară şi logistica.

Printre membrii acestei platforme s-ar putea număra organisme de reprezentare la nivel european şi naţional a factorilor de decizie, industriilor din sectorul transporturilor, sindicatelor acestora, mass-mediei, organizaţiilor de pasageri şi ONG-urilor care doresc să întreprindă acţiuni concrete de combatere a disparităţii de gen din acest sector.

CESE ar urma să promoveze obiectivele de punere în aplicare a politicilor care iau în considerare dimensiunea de gen, prin stabilirea de ţinte clare: termeni de referinţă şi un domeniu de aplicare definit, inclusiv indicatori, elemente definite de membri la înfiinţarea platformei. Astfel, se va oferi un model de colaborare în parteneriat şi de acţiune coordonată a părţilor interesate din sector, în vederea transpunerii noilor iniţiative în întreaga Europă.

Platforma nu se poate bucura de succes decât dacă membrii săi îşi asumă pe deplin responsabilitatea şi, prin urmare, CESE propune ca pe pagina web a platformei să fie menţionaţi membrii acesteia şi activităţile lor şi ca pagina să găzduiască o bază de date care să cuprindă acţiunile, recomandările şi procesele de monitorizare şi evaluare, cu scopul de a oferi posibilitatea reproducerii sau identificării informaţiilor.

 

Adaugati comentariu