CNAIR pregăteşte modernizarea Transfăgărăşanului

Compania Naţionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat procedura de achiziţie publică pentru studiului de fezabilitate destinat modernizării Transfăgărăşanului (DN 7C), valoarea estimată fără TVA a contractului fiind cuprinsă în intervalul 4,89 mil. lei - 5,78 mil. lei.Transfăgărășan

Valoarea minimă reprezinta valoarea estimată a procedurii de achiziţie, în funcţie de care se va elabora şi evalua oferta, iar valoarea maximă reprezintă valoarea estimată a procedurii şi valoarea posibilelor suplimentări.

Potrivit anunţului de participare, „autoritatea contractanta optează pentru achiziţionarea ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare, în cadrul prezentei proceduri de achizitie publica, în cuantum de 889.375,15 lei fără TVA”.

CNAIR solicită o garanţie de participare în cuantum de 44.000 lei, iar ofertantul declarat câştigător va constitui o garanţie de bună execuţie a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului, fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării.

Proiectul este finanţat din fonduri europene nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte următoarele aspecte:

  • Preţul ofertei. Pondere 40%
  • Experienţa deţinută de coordonatorul de proiect. Pondere 8%
  • Experienţa deţinută de expertul tehnic. Pondere 6%
  • Experienţa deţinută de inginerul proiectant de drumuri. Pondere 4%
  • Experienţa deţinută de inginerul proiectant de poduri. Pondere 4%
  • Experienţa deţinută de expertul geotehnică şi fundatii. Pondere 5%
  • Experienţa deţinută de expertul evaluator de mediu. Pondere 3%
  • Demonstrarea unei metodologii adecvate de prestare a serviciilor. Pondere 15%

Planificarea adecvată a resurselor tehnice şi umane în corelare cu specificul şi complexitatea activitatilor desfăşurate în cadrul contractului. Pondere 15%

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 2 iulie 2018. Ofertele vor fi deschise în ziua de 28 decembrie 2018.

 

 

Adaugati comentariu