CNAIR cheltuieşte 43 MILIOANE EURO pe indicatoare rutiere

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) organizează în luna februarie 2018 o licitaţie deschisă pentru achiziţionarea unor indicatoare rutiere, contractul având o valoare estimată (fără TVA) de 200,9 milioane de lei, aproximativ 43 milioane de euro.Potrivit anunţului publicat în SEAP, indicatoarele rutiere sunt destinate semnalizării verticale pe drumurile naţionale şi autostrăzile aflate în administrarea CNAIR. Materialele vor fi alocate secţiilor de drumuri naţionale, precum şi districtelor din subordinea celor 6 direcţii regionale de drumuri şi poduri.

Durata acordului-cadru este de patru ani, criteriul de atribuire fiind cel mai mic preţ.

Potrivit anunţului de participare, autoritatea contractantă estimează să încheie minim un contract subsecvent anual, pentru fiecare Lot, în funcţie de alocările financiare provenite de la bugetul de stat şi venituri proprii.

– Lot 1 – DRDP Bucuresti – Indicatoare rutiere,
– Lot 2 – DRDP Bucuresti – Mijloace auxiliare de semnalizare,
– Lot 3 – DRDP Craiova – Indicatoare rutiere,
– Lot 4 – DRDP Craiova – Mijloace auxiliare de semnalizare,
– Lot 5 – DRDP Cluj – Indicatoare rutiere,
– Lot 6 – DRDP Cluj – Mijloace auxiliare de semnalizare,
– Lot 7 – DRDP Brasov – Indicatoare rutiere,
– Lot 8 – DRDP Brasov – Mijloace auxiliare de semnalizare,
– Lot 9 – DRDP Iasi – Indicatoare rutiere,
– Lot 10 – DRDP Iasi – Mijloace auxiliare de semnalizare,
– Lot 11 – DRDP Constanta – Indicatoare rutiere,
– Lot 12 – DRDP Constanta – Mijloace auxiliare de semnalizare.

Pentru fiecare din contractele încheiate, CNAIR va solicita garanţii de participare, valorile acestora fiind: Lot 1 – 55 000 lei, Lot 2 – 33 000 lei, Lot 3 – 43 000 lei, Lot 4 – 170 000 lei, Lot 5 – 49 000 lei, Lot 6 – 40 000 lei, Lot 7 – 50 000 lei, Lot 8 – 33 000 lei – Lot 9 – 50 000 lei, Lot 10 – 32 000 lei, Lot 11 – 65 000 lei, Lot 12 – 34 000 lei.

Pe de altă parte, ofertantul declarat câştigător va constitui şi o garanţie de bună execuţie, în cuantum de 10% din preţul fiecărui contract subsecvent, fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării.

Termenul limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este data de 12 februarie 2018, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 13 februarie 2018.

Ofertele vor fi deschise în data de 12 martie 2018.

 

Adaugati comentariu