CJ Dâmbovița va finanța documentația tehnică pentru Varianta de Ocolire Târgoviște

Consiliul Județean (CJ) Dâmbovița a lansat licitația destinată realizării Studiului de fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Târgoviște, drum care va trece prin vestul municipiului și va permite legătura dintre DN 71 și viitoarea șosea de mare viteză Valahia Expres (București - Târgoviște).Zalău Nord

Valoarea totală estimată a contractului este de 3,47 milioane de lei (fără TVA), durata acestuia fiind de 18 luni. Finanțarea va fi asigurată din fondurile proprii ale UAT județul Dâmbovița.

”Scopul proiectul „Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a Municipiului Târgoviște” îl reprezintă realizarea drumului de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a Municipiului Târgoviște, prin elaborarea Studiului de Fezabilitate. Drumul de legătura a Drumului Expres Valahia, Autostrada A1-Ploiești cu Drumul Național DN 71, ocolind Municipiul Târgoviște pe la Vest va asigura accesul rapid al locuitorilor din Târgoviște, Aninoasa, Doicești, Sotanga, Teiș, Priseaca, Viișoara, dar și a turiștilor către zona industrială, reprezentanțe auto, spații comerciale, dar și pentru tranzitarea zonei”, au precizat reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița.

Potrivit acestora, ”având în vedere condițiile naturale și teritoriul pe care se propune desfășurarea traseului Variantei Ocolitoare a Municipiului Târgoviște, este necesar să se prevadă lucrări specifice care să asigure continuitatea traseului, stabilitatea și siguranța în exploatare – pasaje, poduri, podețe, lucrări de consolidare, relocări și protejări ale rețelelor și utilităților existente. Varianta Ocolitoare a Municipiului Târgoviște va asigura accesul autovehiculelor atât la intrare, cât și la ieșirea pe drumurile pe care le intersectează, prin sensuri giratorii sau noduri rutiere”.

În criteriul de atribuire a contractului, prețul are o pondere de 40%, experiența managerilor cheie, de 40%, iar abordarea propusă, resursele umane și materiale, precum și atribuțiile personalul implicat, de 20%.

”În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”, a mai CJ Dâmbovița.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 26 octombrie 2021.

 

CITEȘTE ȘI:

Criza semiconductorilor și impactul asupra flotelor auto

SafeFleet, inclusă pe lista partenerilor europeni de servicii telematice a companiei project44

 

 

 

Adaugati comentariu