Advertisement

Bacău
Home Infrastructură Cele 12 proiecte de autostrăzi și drumuri expres din zona Moldovei și Bucovinei

Cele 12 proiecte de autostrăzi și drumuri expres din zona Moldovei și Bucovinei

În contextul interesului major manifestat cu privire la dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei și Bucovinei, CNAIR va publica bilunar stadiul proiectelor de autostrăzi și drumuri expres destinate acestei regiuni, dar și etapele care trebuie parcurse. Demersul se înscrie în acțiunile Companiei de Drumuri pentru asigurarea transparenței și pentru corecta informare a persoanelor interesate de stadiul implementării și dezvoltării acestor proiecte.

”CNAIR acordă o importanță deosebită derulării și finalizării cu succes, la un nivel de calitate ridicată a serviciilor solicitate. Compania mobilizează în acest sens resurse umane relevante (specialiști în domeniul rutier: ingineri CFDP/geotehnicieni/ingineri geodezi etc.) și susține prestatorii implicați în activitățile specifice obiectivelor destinate Moldovei și Bucovinei”, au precizat reprezentanții companiei.

Cele 12 autostrăzi și drumuri expres care vor fi construite:

 • Autostrada Buzău – Focșani;
 • Autostrada Focșani – Bacău;
 • Autostrada Bacău – Pașcani;
 • Autostrada Pașcani – Suceava;
 • Autostrada/Drum Expres Suceava – Siret;
 • Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni;
 • Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț;
 • Autostrada Brașov – Bacău;
 • Drum Expres Focșani – Brăila;
 • Drum Expres Tișița – Albița;
 • Drum Expres Bacău – Piatra Neamț;
 • Drum de mare viteză Vatra Dornei – Suceava.

 

autostrăzi

1. Autostrada Buzău – Focșani

În cadrul Studiului de Fezabilitate au fost implementate toate observațiile CNAIR și urmează ca indicatorii tehnico-economici să fie supuși avizării în cadrul Consiliului Tehnico-Economic din cadrul companiei.

Avizul de Gospodărire a Apelor se află în faza finală de obținere, iar procedura de dobândire a Acordului de Mediu este, de asemenea, aproape de final.

Asupra Proiectului Tehnic au fost de asemenea emise observații tehnice, care au fost integrate în cadrul documentației, iar varianta finală a Proiectului tehnic va fi înaintată către CNAIR după avizarea Studiului de Fezabilitate împreună cu documentația necesară demarării procedurii de achiziție publică pentru faza de execuție lucrări.

2. Autostrada Focșani – Bacău

Studiul de Fezabilitate, revizuit conform observațiilor Beneficiarului, a fost transmis de către prestator, iar în prezent acesta se află în curs de analiză în cadrul departamentelor de specialitate din cadrul companiei, urmând ca până în data de 25 noiembrie 2021 să fie finalizată această analiză.

În prezent, prestatorul elaborează Proiectul Tehnic.

De asemenea, se află în curs de obținere Avizul de Gospodărire a Apelor, iar procedura pentru Acordul de Mediu a intrat deja într-o fază avansată.

3. Autostrada Bacău – Pașcani

În prezent, prestatorul implementează în cadrul Studiului de Fezabilitate observațiile tehnice emise de CNAIR, urmând sa retransmită varianta revizuită a Studiului de Fezabilitate.

De asemenea, și Proiectul Tehnic este în curs de revizuire ca urmare a observațiilor emise de către CNAIR.

Avizul de Gospodărire a Apelor se afla în faza finală de dobândire, iar procedura de obținere a Acordului de Mediu se apropie de final.

4. Autostrada Pașcani – Suceava

Au fost demarate procedurile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și, în mod simultan, a fost demarată procedura de procurare a Acordului de Mediu.

Investigațiile geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate din luna septembrie 2021. Până în prezent au fost realizați aproximativ 1.000 ml din totalul de 9.256 ml propusi.

Potrivit CNAIR, prestatorul nu reușește să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător. Au fost instituite mecanismele contractuale, iar în prezent, prestatorul acumulează penalități de întârziere în cuantum de 0,001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.

Compania de Drumuri a trimis o echipă în teren pentru verificarea activității de realizare a investigațiilor geotehnice.

5. Autostrada/Drum Expres Suceava – Siret

Au fost demarate procedurile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și, de asemenea, a fost demarată procedura de obținere a Acordului de Mediu.

Investigațiile geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate din luna august 2021. Până în prezent au fost realizați aproximativ 900 ml din totalul de 7.133 ml propuși.

Prestatorul nu reușește nici aici să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător. Au fost aplicate mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalitati de întârziere în cuantum de 0,001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.

Și în cadrul acestui proiect CNAIR a mobilizat o echipă în teren pentru verificarea activității de realizare a investigațiilor geotehnice.

6. Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni

Prestatorul a înaintat Analiza Multicriterială privind alegerea variantei optime de traseu Etapa 1, ce are ca scop stabilirea traseului optim.

Au fost organizate discuții cu reprezentanții autorităților publice locale în vederea definitivării traseului. S-a solicitat modificarea traseului pe sectorul cuprins între Lețcani și Golăiești astfel încât impactul asupra zonelor locuite să fie minim. Până în prezent au fost primite puncte de vedere cu privire la traseul autostrăzii pe sectorul Lețcani – Golăiești doar de la câteva UAT-uri.

Prestatorul efectuează analize tehnice în vederea modificării traseului autostrăzii pe acest sector.

Pe sectorul cuprins între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos, în lungime de 30 de km, au fost demarate în data de 12 octombrie 2021 investigațiile geotehnice. Până în prezent au fost realizați 1.539 ml din totalul de 6.242 ml propuși, iar prestatorul are mobilizate în teren 7 utilaje de forare.

Săptămâna viitoare, la invitația Consiliului Județean Iași, o echipa a CNAIR se va deplasa la Iași, împreună cu prestatorul, pentru o nouă serie de discuții cu autoritățile publice locale (Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași etc.).

7. Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț

Studiul de Fezabilitate revizia 3 a fost înaintat CNAIR în data de 25 octombrie 2021 (secțiunea I și III), care a emis observații asupra documentației în data de 04.11.2021.

În prezent, prestatorul, integrează în cadrul documentației observațiile emise, iar termenul de predare a Studiului de Fezabilitate asumat de către acesta pentru întreg sectorul de autostradă, este data de 7 decembrie 2021.

8. Autostrada Brașov – Bacău

În prezent se află în derulare etapa finală de realizare a Analizei multicriterială de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă. Prestatorul implementează la acest moment în cadrul documentației AMC 2, observațiile emise de către CNAIR și de către consultantul Jaspers.

După retransmiterea documentației revizuite, aceasta va fi analizată și avizată în cadrul CTE CNAIR, urmând ca ulterior să poată fi demarate activitățile de teren pe varianta de traseu avizată.

9. Drum Expres Focșani – Brăila

În prezent se află în derulare etapa finală de realizare a Analizei multicriteriala de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă.

10. Drum Expres Tișița – Albița

În prezent se afla în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, în urma căreia vor fi stabilite minim două variante de traseu, ce vor fi analizate întru-un mod mai detaliat în etapa finală de analiza și anume Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2. De asemenea, la acest moment se studiază posibilitatea realizării la nivel de drum expres a sectorului rutier dintre Tișița și Albița sau la nivel de Drum Trans-Regio. Necesitatea analizei în cauză a apărut în urma rezultatelor obținute în cadrul AMC1, conform cărora rata de rentabilitare a proiectului (profitabilitatea proiectului de investiții) este foarte scăzută, raportat la cerințele de eligibilitate impuse pentru proiecte ce beneficiază de finanțare nerambursabilă.

11. Drum Expres Bacău – Piatra Neamț

În luna iulie 2021, a fost avizată, în cadrul CTE CNAIR, Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 în urma căreia au fost alese două variante de traseu. În prezent, se află în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2, în urma căreia va fi aleasă varianta optimă dintre cele două selectate în prima etapă de analiză. Imediat după stabilirea și avizarea traseului optim, va fi demarată campania de realizare a investigațiilor de teren, cât și activitățile de obținere a Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu.

12. Drum de mare viteză Vatra Dornei – Suceava

În prezent, se află în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, în urma căreia vor fi stabilite minim două variante de traseu, ce vor fi analizate într-un mod mai detaliat în etapa finală de analiză și anume Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2. Imediat după stabilirea și avizarea traseului optim, va fi demarată campania de realizare a investigațiilor de teren, cât și activitățile de obținere a Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu.

 

CITEȘTE ȘI;

Impozitul pe profit 2022, trei beneficii pentru companii

Metroul aniversează 42 de ani de activitate prin proiectul cultural ”Oraşul de sub oraș”

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Sânmartin
Infrastructură

1 mld. de lei pentru reabilitarea a 42 km din Autostrada București – Pitești. Lucrările vor dura 48 de luni

Guvernul a aprobat, joi, proiectul de reabilitare şi aducere la o stare...

Focșani - Brăila
Infrastructură

Realizarea Drumului Expres Focșani – Brăila va costa 5,5 miliarde de lei

Consiliul Tehnico Economic (CTE) al CNAIR a avizat indicatorii necesari construcției Drumului...

Timişoara Vest
Infrastructură

Cinci oferte pentru construcția Variantei Ocolitoare Timişoara Vest

Cinci oferte au fost depuse pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construire...

Cristian - Ghimbav
Infrastructură

Cât va costa sectorul Cristian – Ghimbav, parte din Autostrada București – Brașov

Guvernul a aprobat, marți, indicatorii tehnico – economici pentru sectorul Cristian –...