Advertisement
rutier
Home Piaţa auto Flotă verde CE vrea să înăsprească normele de omologare pentru autovehicule

CE vrea să înăsprească normele de omologare pentru autovehicule

Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative pentru a se asigura că producătorii de autovehicule respectă cu stricteţe cerinţele UE în materie de siguranţă, protecţia mediului şi producţie.

Comisia propune o revizuire majoră a aşa-numitului cadru de omologare „de tip al UE”. În cadrul normelor curente, doar autorităţile naţionale sunt responsabile pentru atestarea faptului că un vehicul îndeplineşte toate cerinţele pentru a putea fi plasat pe piaţă şi pentru supravegherea conformităţii producătorilor cu legislaţia UE.

Propunerile vor conferi un caracter mai independent procedurilor de încercare a vehiculelor şi vor întări supravegherea vehiculelor aflate deja în circulaţie. O mai amplă supraveghere la nivel european va consolida sistemul în ansamblu.

Comisia revizuia deja cadrul omologării „de tip al UE” pentru autovehicule înainte de dezvăluirile făcute de grupul Volkswagen. Între timp, a stabilit că este nevoie de reforme mai ambiţioase pentru a preveni repetarea cazurilor de neconformitate. Propunerea de regulament privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor vine în completarea eforturilor depuse pentru a introduce încercări mai stricte privind emisiile (testarea emisiilor în condiţii reale de trafic).

Jyrki-Katainen-floteautoÎn cadrul unei pieţe unice în care produsele circulă liber, este esenţial ca toate părţile să respecte regulile jocului. Dezvăluirile făcute de grupul Volkswagen au evidenţiat faptul că sistemul care permite vehiculelor să fie introduse pe piaţă trebuie îmbunătăţit în continuare. Pentru a recâştiga încrederea consumatorilor în acest sector important, trebuie să înăsprim regulile, dar şi să ne asigurăm că acestea sunt efectiv respectate. Este esenţial să restabilim condiţii de concurenţă echitabile şi o concurenţă loială pe piaţă”, a afirmat Jyrki Katainen, vicepreşedintele pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate.

La rândul său, comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, Elzbieta Bieńkowska, spune că piaţa unică necesită o punere în aplicare riguroasă a normelor în toate sectoarele, inclusiv în industria autovehiculelor.

Elzbieta-Bienkowska-floteautoÎn cadrul propunerilor noastre de astăzi, urmărim să îmbunătăţim calitatea şi caracterul independent al procedurilor de încercare a vehiculelor şi consolidarea supravegherii vehiculelor aflate deja în circulaţie. Aceasta completează eforturile noastre de a introduce cele mai solide proceduri de încercare privind emisiile la nivel mondial, pe care le vom rafina şi revizui în permanenţă pentru a ne asigura că cele mai stricte limite privind emisiile de gaze sunt cu adevărat respectate”, arată Elzbieta Bienkowska comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri.

Actualul sistem de omologare de tip se bazează pe încredere reciprocă: odată ce un autovehicul este certificat într-un stat membru, acesta poate circula liber pe întreg teritoriul UE. Chiar dacă UE stabileşte cadrul juridic, autorităţile naţionale sunt pe deplin responsabile pentru verificarea conformităţii producătorilor de automobile. Proiectul de regulament privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor păstrează principiul recunoaşterii reciproce, care stă la baza pieţei unice a UE, însă urmăreşte să corecteze deficienţele sistemului.

Propunerea de regulament va contribui la atingerea a trei obiective:

1. Consolidarea caracterului independent şi a calităţii procedurilor de încercare care permit introducerea unui autovehicul pe piaţă

Majoritatea statelor membre desemnează servicii tehnice, care sunt plătite direct de către producătorii de automobile, pentru încercarea şi inspecţia conformităţii vehiculului cu cerinţele UE în materie de omologare de tip.

trafic-floteautoComisia propune modificarea sistemului de remunerare pentru a evita legăturile financiare între serviciile tehnice şi producători, care ar putea conduce la un conflict de interese şi ar putea compromite caracterul independent al procedurii de încercare.

Propunerea mai are în vedere şi criterii de performanţă mai stricte pentru aceste servicii tehnice, care ar trebui auditate în mod regulat şi independent în vederea obţinerii şi păstrării desemnării.

Autorităţile naţionale competente vor face obiectul unor evaluări inter pares pentru a se asigura că normele relevante sunt implementate şi aplicate în mod riguros pe întreg teritoriul UE.

2. Introducerea unui sistem eficient de supraveghere a pieţei pentru a controla conformitatea vehiculelor aflate deja în circulaţie

Normele actuale privesc în principal controalele ex ante, însă în viitor, statele membre şi Comisia vor efectua controale prin sondaj ale vehiculelor aflate deja pe piaţă. Acest lucru va permite detectarea neconformităţilor într-un stadiu incipient şi va garanta că se iau rapid măsuri corective substanţiale împotriva vehiculelor care au fost depistate ca fiind neconforme şi/sau ca prezentând un risc major pentru siguranţă sau mediu.

Toate statele membre ar trebui să fie capabile să ia măsuri de salvgardare împotriva vehiculelor neconforme pe teritoriul lor fără să aştepte ca autoritatea care a eliberat omologarea de tip să ia măsuri.

Statele membre vor trebui să analizeze periodic modul de funcţionare al activităţilor lor de supraveghere a pieţei şi să pună rezultatele la dispoziţia publicului larg.

3. Consolidarea sistemului de omologare de tip cu o mai amplă supraveghere la nivel european

Comisia va fi abilitată să suspende, să restricţioneze sau să retragă desemnarea serviciilor tehnice ale căror performanţe sunt insuficiente şi care se dovedesc prea laxiste în ceea ce priveşte aplicarea normelor.

În viitor, Comisia va fi în măsură să efectueze încercările de verificare ex-post (prin intermediul Centrului său comun de cercetare) şi, dacă este necesar, va iniţia retrageri de pe piaţă. Permiţând Comisiei să impună sancţiuni financiare, propunerea va descuraja producătorii şi serviciile tehnice să permită introducerea vehiculelor neconforme pe piaţă.

De asemenea, Comisia va prezida un forum care va elabora strategii comune de verificare a conformităţii împreună cu statele membre şi va organiza audituri comune ale serviciilor tehnice, precum şi evaluări inter pares ale autorităţilor de omologare de tip.

Propunerea Comisiei menţine interdicţia în vigoare privind dispozitivele de invalidare, pe care autorităţile naţionale au obligaţia permanentă să o controleze şi să o pună în aplicare, însă merge puţin mai departe în această direcţie. În temeiul proiectului de regulament, producătorul va trebui să ofere accesul la protocoalele sistemelor informatice ale vehiculului.

Această măsură completează pachetul privind emisiile în condiţii reale de trafic, ceea ce va face foarte dificilă eludarea cerinţelor privind emisiile şi include o obligaţie pentru producători de a-şi face publică strategia privind reducerea emisiilor, aşa cum se întâmplă în SUA.

Proiectul de regulament va fi acum transmis Parlamentului European şi Consiliului pentru adoptare. Odată adoptat, acesta va fi direct aplicabil. Regulamentul va abroga şi va înlocui Directiva 2007/46/CE („directiva-cadru”).

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Bistrița Năsăud
Flotă verde

Inspecția Muncii din Bistrița Năsăud își înverzește flota cu 10 autoturisme electrice

Inspectoratul Teritorial de Muncă din Bistrița Năsăud a lansat licitația pentru achiziționarea...

Flotă verdePiaţa auto

Competiția Best Electric Van în România a desemnat câștigătorul ediției din acest an

Prima ediție a competiției Best Electric Van în Romania – care are...

Flotă verdeIndustrie auto

Noul Renault Master: autoutilitara multi-energie de ultimă generație cu design „Aerovan”

Design impresionant, personalitate puternică, aspect atrăgător și o senzație modernă pentru fiecare...

Flotă verdeIndustrie auto

Ampere, excelență tehnică și focus operațional pentru democratizarea vehiculelor electrice

În adevăratul spirit al Renault, Ampere este conceput pentru a produce vehicule...