Advertisement
Home Administrare flote Fiscalitate Ce reprezintă plata defalcată a TVA?

Ce reprezintă plata defalcată a TVA?

de Mihai Erculescu, Senior Tax Consultant, Accace

Mult contestata măsură prin care plata TVA va fi făcută într-un cont separat va fi o măsură care va afecta companiile din toate industriile, în consecinţă, şi companiile din sectorul transporturilor.

În acest articol, vom încerca să explicăm ce înseamnă această măsură fiscală şi care va fi impactul asupra resurselor companiilor, odată ce această lege îşi va face efectul.

Plata defalcată de TVA reprezintă un sistem prin care achitarea facturilor furnizorilor de bunuri şi servicii se va face prin două plăţi şi anume:

  • O plată reprezentând baza TVA, în contul furnizorului
  • Şi o a doua plată reprezentând TVA, care va fi făcută în contul special de TVA deschis de furnizor

Ca obligativitate, fiecare contribuabil înregistrat în scopuri de TVA va trebui să îşi deschidă cel puţin un cont special de TVA, fie la o instituţie de credit, fie la Trezoreria Statului.

În cazul instituţiilor de credit, acestea pot deschide conturi de TVA pentru clienţii lor înregistrati în scopuri de TVA, în mod automat, având obligaţia de a-i informa cu privire la detaliile contului, condiţiile de utilizare şi costuri. Clienţii au obligaţia de a răspunde în termen de 90 zile cu privire la utilizarea sau închiderea conturilor de TVA deschise automat în numele lor.

Altă particularitate a sistemului de plată defalcată este aceea că, în cazul TVA-ului aferent încasărilor pe bază de numerar sau carduri de debit/credit, persoanele impozabile au obligaţia de a vira suma în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii.

Impactul asupra activitatii companiilor

Una dintre cele mai importante urmări ale măsurii fiscale privind plata defalcată a TVA este majorarea costurilor pentru companii. Acestea vor fi nevoite să îşi deschidă conturi speciale de TVA în care clienţii să facă plăţile, iar apoi vor trebui să comunice aceste conturi tuturor clienţilor existenţi.

Costurile companiilor vor fi afectate, într-o mare măsură, de faptul că se vor înmulţi plăţile efectuate pentru tranzacţiile din cadrul activităţii normale a firmelor.

Astfel, acest lucru se va reflecta în necesitatea mai mare de alocare a resurselor umane în cadrul firmelor, deci, implicit, vor exista şi costuri mai mari.

De asemenea, costurille companiilor vor fi afectate de comisioanele percepute de instituţiile bancare pentru noile conturi deschise la instituţiile de credit.

În prezent, firmele se folosesc de TVA-ul încasat pentru a-şi finanţa activitatea pe temen scurt, însă, în noul sistem de plăţi, aceste fluxuri de numerar nu vor mai fi disponibile pentru companii. Având în vedere această schimbare, există posibilitatea ca această măsură să afecteze fluxurile de numerar ale companiilor, în aşa măsură încât acestea vor fi nevoite să suplineasca necesitatea de bani prin credite bancare; această acţiune se va traduce, în final, în costuri şi mai mari suportate de companii.

Companiile existente în mediul de business, pe lângă costurile prezentate anterior, vor fi descurajate şi de creşterea birocratizării proceselor, pe care această modificare o aduce implicit. Pentru firmele existente, care nu au o situaţie precară, este puţin probabil ca această modificare să le descurajeze în a-şi continua activitatea, însă, pentru un viitor antreprenor care doreşte înfiinţarea unei firme, această modificare va fi un factor care va cântări greu în decizia luată.

Costuri suplimentare vor fi generate, de asemenea, de modificarea sistemelor informatice pe care companiile vor fi nevoite să le facă pentru a facilita şi controla noul sistem de plăţi a TVA. În funcţie de gradul de integrare informatică al fiecărei companii, se va genera un cost sporit sau nu. Pe lângă costurile generate de software, o altă componentă a costului va fi dată de formarea şi pregătirea personalului pentru utilizarea acestor sisteme informatice.

Companiile a căror activitate este bazată foarte mult pe încasări în numerar şi plăţi cu carduri bancare vor trebui să aibă în vedere faptul că toate încasările astfel făcute vor conţine atât baza, cât şi TVA-ul, şi că, în 7 zile de la încasare, acestea au obligaţia să vireze în contul special de TVA. În aceste condiţii, companiile trebuie să implementeze noi reguli de gestionare a fluxurilor de numerar, astfel încât acestea să nu consume numerarul şi să rămână fără suficiente resurse de a plăti TVA-ul.

Sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor

De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că nerespectarea noilor obligaţii atrage sancţiuni începând cu penalităţi de 0,06%/zi din suma plătită eronat (din ziua plăţii eronate până la data efectuării corecte a plăţii, dar nu mai mult de 30 zile de la data efectuării plăţii eronat) până la amenda egală cu 50% din suma reprezentând TVA plătită eronat.

Concluzie

Pentru a aplica noul sistem de plată defalcată a TVA, companiile vor trebui să ia în considerare mai multe aspecte decât aveau nevoie pentru vechiul sistem, precum:

  1. Schimbarea şi implementarea noilor sisteme informatice;
  2. Analiza nevoii de resurse umane necesare;
  3. Durata în care se va face această schimbare;
  4. Costurile necesare;
  5. Noi surse de înlocuire a fluxurilor de numerar.

 

Profil de specialist

mihai_erculescuMihai Erculescu, Senior Tax Consultant în cadrul Accace Romania, are o experienţă de peste 6 ani în domeniul consultanţei fiscale, fiind specializat atât în taxe directe şi indirecte, cât şi în analize de preţuri de transfer.

Mihai este membru CECCAR şi, în prezent, urmează cursurile organismului internaţional de contabilitate ACCA.

 

 Profil de companie

Având peste 550 de profesionişti în cadrul birourilor deschise în 13 ţări din Europa Centrală şi de Est, Accace reprezintă una dintre companiile de consultanţă şi externalizare de top din regiune. De-a lungul anilor, Accace a dobândit o experienţă remarcabilă, deţinând un portofoliu ce cuprinde peste 2.000 de clienţi, majoritatea companii internaţionale. În prezent, compania furnizează servicii prin intermediul birourilor din Bosnia şi Herţegovina, Cehia, Croaţia, Germania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Ungaria. Alte locaţii europene, precum şi din afara Europei, sunt acoperite de partenerii de încredere Accace.

Primul birou Accace în România a fost înfiinţat în 2007, în prezent furnizând atât servicii de externalizare contabilitate, salarizare şi administrare de personal, cât şi consultanţă fiscală, corporate şi juridică, prin intermediul unui cabinet de avocatură afiliat.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, septembrie 2017)

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

fiscale
Fiscalitate

Facilități fiscale și subvenții în Europa pentru utilitarele ușoare electrice

Statele membre UE acordă un număr mai mic de avantaje fiscale și...

TVA
Fiscalitate

România, din nou pe primul loc între statele UE la neîncasarea TVA

România se menţine pe primul loc între statele membre ale Uniunii Europene...

impozit pe cifra de afaceri
Fiscalitate

Deloitte: Noul impozit pe cifra de afaceri va creşte rata efectivă de impozitare la 20%-30%

Impactul măsurilor fiscale cuprinse în legea pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea...

fiscale
Fiscalitate

Consultanții EY România recomandă companiilor aplicarea beneficiilor fiscale existente

O serie de beneficii fiscale prevăzute în Codul Fiscal pot asigura o...