Ce bani se alocă în 2018 pentru Rabla Clasic şi Rabla Plus

Pentru finanţarea programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, Ministerul Mediului propune alocări de 283 milioane de lei, respectiv de 200 milioane de lei.
rabla 2022

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, supus dezbaterii publice până în data de 4 februarie, menţine în prim plan programele Rabla Clasic şi Rabla Plus.

Astfel, pentru „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” (Rabla Clasic), finanţarea se va realiza din credite de angajament de 133 milioane de lei şi din credite bugetare de 150 milioane de lei

Anul trecut au fost prevăzute iniţial credite bugetare şi de angajament în valoare totală de 316,6 mil. lei. La lansare, Rabla Clasic 2017 dispunea de un buget de 180 de milioane de lei, fiind suplimentat ulterior cu alte 25 milioane de lei, ceea ce a dus la acordarea de tichete în valoare de 205 milioane de lei.

Pentru „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic” (Rabla Plus) sunt prevăzute credite de angajament de 120 milioane de lei şi credite bugetare de 80 milioane de lei.

Creditele bugetare reprezintă limita maximă, aprobată prin buget, până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar.

Creditele de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar.

Cum se acordă tichetele

Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus au caracter multianual şi se aplică la nivel naţional în perioada 2017 – 2019, deci cel puţin încă doi ani.

Cuantumul primei de casare pentru Rabla Clasic este de 6.500 lei. Prima de casare se  acordă în funcţie de cantitatea de emisii de CO2/km generată de sistemul de propulsie al  autovehiculului nou, în regim de funcţionare mixt, astfel:
– în anul 2017 s-a acordat pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie  generează maximum 130 g CO2/km;
– în anul 2018 se va acorda pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie  generează tot maximum 130 g CO2/km;
– în anul 2019 se va acorda pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie  generează maximum 120 g CO2/km.

La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiţii:
– la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o  cantitate de emisii de maximum 98 g CO2/km în regim de funcţionare mixt, s-a acordat  un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2017;
– la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o  cantitate de emisii tot de maximum 98 g CO2/km în regim de funcţionare mixt, se va  acorda un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2018;
– la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o  cantitate de emisii de maximum 96 g CO2/km în regim de funcţionare mixt, se va acorda  un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2019;
– la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă  un ecobonus în valoare de 1.700 lei.

Pentru Rabla Plus, cele două ecotichete sunt în cuantum de:
– 45.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric;
– 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de  alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

Modificări pentru Rabla Plus

La jumătatea lunii noiembrie, Guvernul a adus modificări programului Rabla Plus.  Astfel, pentru a fi cât mai accesibil, a fost inclusă în program o nouă categorie de  autoturisme, cvadriciclurile electrice, care vor putea fi achiziţionate începând cu 1  ianuarie 2018. De asemenea, pentru a se asigura o utilizare eficientă a sumelor alocate,  s-a introdus un procent maxim de finanţare de 50% din preţul de achiziţie a  autovehiculelor electrice, ţinând cont de valoarea ecotichetului, de aproximativ 10.000  euro, raportată la preţurile existente pe piaţă.

O altă modificare a Programului „Rabla Plus” este eliminarea termenului de 31  decembrie până la care pot fi emise facturile de achiziţie a autovehiculelor electrice noi,  ţinând cont de perioadele mari de timp necesare producătorilor pentru livrarea  autovehiculelor respective. În acest context, facturile vor fi emise în termenul de 180 de  zile de valabilitate a notelor de înscriere a persoanelor fizice şi juridice, fără a mai fi  condiţionată livrarea autovehiculelor până la sfârşitul anului fiscal. Ministerul mediului a  precizat că notele de înscriere emise anterior intrării în vigoare a ordinului prin care a fost  modificat Ghidul de finanţare, le sunt aplicabile prevederile în vigoare la data emiterii  acestora. Prin urmare, dacă acestea au fost emise până la intrarea în vigoare a ordinului de  modificare, îşi încetează valabilitatea la 31 decembrie 2017.

 

 

Adaugati comentariu