Călin Rangu, vicepreşedinte în Comitetul InsurTech Task Force al EIOPA

Călin Rangu, directorul Directiei Supraveghere Intermediari şi Monitorizarea Regulilor de Conduită din ASF şi reprezentantul instituţiei în Comitetul InsurTech Task Force (ITF) din cadrul Autoritătii Europene pentru Asigurări şi Pensii Ocupationale (EIOPA), a fost ales vicepreşedinte al ITF, în prima reuniune a Comitetului, care a avut loc pe 20 februarie 2018.Acesta a devenit anul trecut membru al ITF, ca urmare a unei selectii individuale ce a avut loc la nivelul celor 27 de tări membre ale EIOPA, fiind şi reprezentantul ASF în cadrul Comitetului Consumer Protection and Financial Innovation unde se elaborează recomandările şi ghidurile tehnice de aplicare a legislatiei în asigurări pe domeniul distributiei şi a regulilor de conduită.

Conform mandatului dat de Board of Supervisors al EIOPA, Comitetul ITF va conduce activitătile EIOPA referitoare la activitătile şi problemele legate de InsurTech. Prin InsurTech se întelege inovatia sustinută tehnologic în domeniul asigurărilor şi a pensiilor private, indiferent de natura sau dimensiunea furnizorului produselor sau serviciilor.

 • Principalele priorităti ale Comitetului ITF se referă la:Utilizarea Big Data pentru asigurători şi intermediari, entităti existente sau start-up-uri în domenii precum: stabilirea preturilor, subscriere, managementul daunelor, vânzări şi marketing din perspectiva impactului etic, a granularitătii profilelor şi a evaluării riscurilor, a disponibilitătii produselor şi serviciilor pentru consumatori, în vederea protejării acestora;
 • Monitorizarea riscurilor cibernetice prin întelegerea impactului şi luarea măsurilor necesare din perspectiva oportunitătilor şi a provocărilor;
 • Adaptarea tehnicilor de supraveghere din perspectiva InsurTech, identificarea posibilelor bariere legislative fată de inovatia tehnologică, aplicarea principiului proportionalitătii în domeniul inovatiei financiare (de exemplu start-up-uri în asigurări de tip peer-to-peer);
 • Analizarea noilor modele de afaceri şi de valoare adăugată adusă de tehnologiile digitale datorită fragmentării proceselor de afaceri prin aparitia a noi jucători tehnologici pe piata asigurărilor;
 • Monitorizarea colaborării dintre societătile de asigurare şi furnizorii de tehnologii nesupravegheati de autorităti financiare, de exemplu furnizorii de cloud-computing.ASF a constituit, la sfârşitul anului 2017, propriul grup InsurTech, care va avea printre atributii:
 • Încurajarea tehnologiilor inovatoare în favoarea consumatorilor;
 • Monitorizarea dezvoltărilor tehnologice inovatoare din perspectiva: reglementărilor actuale şi a celor necesare a fi aplicate în viitor, a conduitei companiilor care promovează astfel de solutii şi a entitătilor care utilizează tehnologi şi solutii inovatoare;
 • Susţinerea tehnologiilor inovative în mod controlat şi în avantajul consumatorilor respectând drepturile şi interesele acestora din perspectiva identitătii digitale, a activelor dematerializate pe care le detin şi a datelor cu caracter personal;
 • Identificarea riscurilor cibernetice şi propunerea de măsuri de gestionare a acestora;
 • Crearea unui cadru suport pentru companiile care dezvoltă solutii inovatoare în avantajul consumatorilor în vederea îmbunătătirii gradului de cuprindere a asigurărilor, creşterii calitătii serviciilor şi reducerii costurilor de asigurare prin utilizarea digitalizării;
 • Încurajarea şi acordarea de consultantă companiilor şi hub-urilor tehnologice pentru întelegerea şi aplicarea reglementărilor ASF şi a celor europene;
 • Acordarea de asistentă în vederea aplicării tehnologiilor de inteligentă artificială;
 • Publicarea de informatii, recomandări şi punerea la dispozitie de resurse specializate.

ASF s-a implicat direct în consilii de conducere, comitete şi grupuri de lucru ale institutiilor europene precum: EIOPA, ESMA, ESRB şi internationale precum: IAIS, IOSCO şi IOPS.

 

 

Adaugati comentariu