Braşovul cumpără autobuze în leasing operaţional

Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov intenţionează să-şi extindă flota cu 6 autobuze cu podea joasă de tip midi, destinate transportului urban de călător, prin intermediul unui contract de leasing operaţional pentru o perioadă de 62 de luni.

Valoarea estimată a contractului este de 5.784.156 lei, iar finanţare se realizează din sursele proprii ale societatii si subventii, ca diferenta de tarif pentru activitatea de transport public local de calatori, de la bugetul local.

Pentru licitaţia care va fi organizată în acest scop, cuantumul garantiei de participare este de 57.841,56 lei, constituită prin virament bancar in contul sau instrument de garantare emis de o societate bancara sau de asigurari. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului, fara TVA, suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 %.

Potrivit caietului de sarcini criteriul de atribuire este preţul cel mai mic.

Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este 26 octombrie 2017, ora 13.00, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 3 noiembrie 2017, ora 16.00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 120 (de la termenul limită de primire). Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 27 noiembrie 2017, ora 18.00.

 

 

Adaugati comentariu