Aveţi restanţe la plata ratelor? Cinci criterii cheie pentru aprobarea dosarului de reeşalonare

„Cash is king”, sintagma folosită de şeful Volvo în 1988, face în continuare istorie. Trecută în uitare o vreme, expresia a revenit pe buzele tuturor 20 de ani mai târziu, odată ce criza a atins apogeul.
leasing

Lipsa lichidităţilor a devenit astăzi un fapt atât de obişnuit în viaţa fiecărei companii, încât o încasare la timp sau cel puţin într-unul foarte scurt a ajuns chiar să facă diferenţa între a rămâne în piaţă sau a părăsi arena de joc.

Nu este doar un exerciţiu de imaginaţie, este chiar un fapt: o companie care-şi bazează activitatea pe autovehicule cumpărate prin credit bancar sau prin leasing financiar, o dată ce nu-şi mai poate plăti ratele şi este executată silit, se închide sau, în cel mai fericit caz, îşi cere insolvenţa.

Cele mai recente date arată că societăţile de leasing financiar au recuperat în primul semestru aproape 2.000 de autovehicule de la clienţii cu restanţe, iar, din stocul de active reposedate au reuşit să vândă 2.283 de maşini. Pe de altă parte, valoarea restanţelor din contractele finalizate anticipat cu bunuri nerecuperate era, la jumătatea anului, de 37 milioane de euro, în scădere totuşi cu 7% faţă de rezultatul de la finalul trimestrului II.

„Dacă ne raportăm la situaţia economică actuală, nu greşim cu nimic în a afirma că lipsa lichidităţilor este o consecinţă a blocajului financiar în care au intrat o bună parte din agenţii economici privaţi. Dacă discutam despre cauze, observăm o rigurozitate accentuată a clienţilor în prioritizarea efectuării plăţilor către furnizorii de bunuri sau servicii, astfel încât activitatea comercială a acestora să poată continua în condiţii de eficienţă sporită”, este de părere Vorles Morlot, directorul general al BRD Sogelease.

Şi în opinia şefului BCR Leasing, Bogdan Speteanu, întârzierile la plata ratelor sunt cauzate, în principal, de acelaşi blocaj financiar omniprezent, însă avertizează că deja în multe cazuri, restrângerea activităţii clienţilor a determinat depăşirea cash-flow-ul de către serviciul datoriei aferent finanţărilor.

Leasing„Principalul motiv al întârzierilor la plată este blocajul financiar datorat încasării cu întârziere a plăţilor pentru serviciile prestate clienţilor noştri de către terţi. Un alt motiv este restrângerea semnificativă a volumului de activitate şi, implicit, a cash-flow-ului generat de companie, cash-flow care a devenit insuficient pentru susţinerea serviciului datoriei pentru finanţările în derulare. De cele mai multe ori, serviciul datoriei aferent finanţărilor pe termen mediu, categorie din care face parte şi leasing-ul, a devenit disproporţionat faţă de cash-flow-ul generat de companii. Din păcate însă, deşi în scădere, un impact încă important îl au şi cazurile în care clienţii rău intenţionaţi nu plătesc, deşi ar avea capacitatea necesară. |n aceste cazuri, un rol determinant îl are cadrul legislativ care încă este destul de permisiv”, spune Bogdan Speteanu.

Potrivit directorului general al Raiffeisen Leasing, Felix Daniliuc, întârzierile înregistrate de clienţi la plata ratelor de leasing pot fi generate şi de contextul economic dificil, de lipsa lichidităţii şi întârzierea încasărilor, însă consideră că intrarea unui client în dificultate de plată poate fi prevenită printr-o abordare prudentă din partea companiei de leasing în acordarea finanţărilor.

Concret, mă refer la o abordare echilibrată şi responsabilă faţă de clienţi, în care să se acorde atenţie asupra nevoilor reale ale acestora, aspectelor specifice fiecărei tranzacţii, ţinând cont de bonitatea companiei şi viabilitatea afacerii. La nivelul companiei pe care o conduc, în ultimii 4 ani am fost consecvenţi cu această politică şi de aceea, rata întârzierilor la plată în portofoliul nostru este foarte redusă”, precizează şeful Raiffeisen Leasing, Felix Daniliuc.

Soluţii personalizate şi combinaţii de facilităţi

parc autoDincolo de relevanţa cauzelor şi a consecinţelor, mai importante sunt însă soluţiile de depăşire a acestor momente dificile: amânarea plăţilor, rescadenţarea sau eşalonarea datoriilor. Şi cum reţete standard nu există, pentru că fiecare business are propriul său specific, soluţiile de restructurare sunt şi ele la rândul lor personalizate.

Directorul general al Sogelease spune că există situaţii când nu se aplică doar o formă de salvare, ci chiar o combinaţie de facilităţi, dar ţine să precizeze că, la rândul său, şi clientul trebuie să treacă o probă: respectarea noilor termene de plată asumate.

„Soluţiile, de regulă, sunt stabilite de comun acord cu clienţii. Nu putem spune că există o reţetă standard: amânarea plăţilor, rescadenţarea, eşalonarea datoriilor. Funcţie de istoricul de plăţi al clientului şi de nevoile sale imediate, pot exista şi combinaţii de facilităţi. De reţinut că, în vederea aplicării oricăreia din soluţiile enumerate, clienţii vor trebui să facă dovada dorinţei de continuare a relaţiei, printr-o probă de încredere, şi anume respectarea noilor termene de plată asumate. Reeşalonarea facilităţilor de leasing se face în urma unei analize fundamentate şi a unor argumente legate de corelarea ratelor de leasing cu situaţia cash-flow-lui clienţilor, astfel încât să se elimine blocajul temporar, dar să ducă în acelaşi timp la o diminuare a expunerii faţă de clientul respectiv. Se va urmări de asemenea şi acoperirea expunerii faţă de client de către valoarea de piaţă a bunurilor finanţate”, explică şeful BRD Sogelease, Vorles Morlot.

La rândul său, pentru salvarea relaţiei cu debitorii care înregistrează restanţe la plata ratelor, BCR Leasing aplică tot soluţii personalizate, urmărind redimensionarea serviciului datoriei la cash-flow-ul generat de compania aflată în blocaj financiar. „În general, încercăm să personalizăm soluţia de restructurare pentru fiecare client. În restructurări, ţinem cont de capacitatea de rambursare a utilizatorului finanţat şi urmărim încasarea cu prioritate a sumelor restante, precum şi realinierea graficelor de rambursare la capacitatea de rambursare actuală a companiei. Restructurarea vizează redimensionarea serviciului datoriei pe cât posibil la cash-flow-ul generat de companie”, afirmă directorul general al BCR Leasing.

Testul aprobării

Deşi soluţiile par simple, ele pot fi aplicate cu succes doar într-o etapă de început a întârzierilor de plată, iar la punerea lor în practică societăţile analizează riguros debitorii.

Extrem de important în aceste cazuri este să existe comunicare şi transparenţă între client şi finanţator, astfel încât soluţiile să fie găsite într-o faza incipientă şi nu după ce problema devine greu de rezolvat, adică după ce deja clientul are câteva luni bune de întârziere la plată”, explică Bogdan Speteanu, şeful BCR Leasing.

Soluţiile se pot aplica dacă debitorii îndeplinesc o serie de factori principali:

 • Cererea trebuie făcută imediat după ce problemele încep să apară;
 • Să fie o companie viabilă, care desfăşoară o activitate economică profitabilă pe termen mediu-lung, chiar dacă la o scară mai redusă comparativ cu momentul acordării finanţării;
 • Valoarea de piaţă a bunului finanţat trebuie să fie acoperitoare în raport cu valoarea expunerii;
 • Se ia în considerare istoricul de plată al utilizatorului;
 • Se examinează gradul de implicare a acţionarilor în susţinerea financiară a companiei.

La BRD Sogelease, dosarul de reeşalonare trebuie să cuprindă aceleaşi documente şi să parcurgă etape de analiză similare unui dosar de aprobare a unei expuneri noi de acelaşi nivel valoric.

Printre criteriile pe care trebuie să le îndeplinească clienţii care solicită reeşalonarea facilităţii de leasing sunt:

 • Au o descreştere a cifrei de afaceri, a profitabilităţii sau o creştere a soldului creanţelor (fie din sectorul privat, fie din cel de stat), aceasta afectând capacitatea lor de rambursare;
 • Au un management de bună calitate, dedicat firmei, capabil să gestioneze această perioadă de criză şi dorinţa de a colabora în găsirea de soluţii adecvate pentru toate părţile implicate;
 • Înregistrează un nivel acceptabil al serviciului datoriei standard, un aspect important fiind faptul că acest proces trebuie început de la primele 30 de zile de întârziere;
 • Au o piaţă de desfacere potenţială şi în viitor;
 • Previziunile de cash-flow pentru perioada viitoare evidenţiază capacitatea de rambursare a viitoarelor rate de leasing;
 • Bunul finanţat este în stadiu normal de uzură.

Din păcate, aşa cum blocajul financiar afectează, deopotrivă, şi companiile mari, şi IMM-urile, nici ponderea cererilor de restructurare a finanţărilor prin leasing nu înregistrează diferenţe semnificative din punctul de vedere al mărimii debitorului. Cu toate acestea, directorul general al BCR Leasing arată că mai există o categorie care solicită reeşalonarea datoriilor ca urmare a blocajului financiar, cea a firmelor care depind de proiecte sau de contracte ale autorităţilor publice centrale şi locale.

În loc de concluzie

În principiu, deşi orice creditor este intersat să aibă clienţi performanţi, fără restanţe la plata ratelor, restructurarea nu va fi niciodată transformată într-un scop în sine. Iar punctul de vedere al finanţatorilor în acest sens este destul de evident.
„Rescadenţarea expunerilor de leasing ale clienţilor BRD Sogelease urmăreşte să acorde sprijinul necesar clienţilor care se confruntă cu dificultăţi, ajutându-i să-şi continue activitatea şi să depăşească problemele de cash-flow temporare, fără a periclita însă recuperarea de către BRD Sogelease a debitelor şi/sau activului finanţat în cazul clienţilor care nu au capacitatea de a-şi redresa situaţia financiară. Pentru a fi eficienţi şi a se evita întârzieri mari la plăţile scadente, încercăm să identificăm cât mai devreme dificultăţile din activitatea clientului şi să propunem soluţii adecvate”, conchide directorul general Vorles Morlot.

Adaugati comentariu