Avantaje şi costuri la achiziţia în leasing financiar a unui vehicul

Leasingul reprezintă un instrument financiar pe termen mediu utilizat pentru achiziţionarea de active noi sau second-hand, cunoscut şi sub numele de finanţare pe bază de active. Denumirea rezidă din faptul că dreptul de proprietate asupra activului conferă o garanţie suficientă pentru accesarea finanţării în majoritatea situaţiilor.companiile

Pentru achiziţionarea unui vehicul, operaţiunile de leasing financiar se diferenţiază de creditarea bancară în principal datorită separării celor două concepte, dreptul legal de proprietate şi utilizarea sa economică. Cu alte cuvinte, valoarea adăugată este creată mai degrabă de folosirea maşinii, decât de posesia sa. Finanţatorul are drept de proprietate asupra vehiculului şi, astfel, acesta poate fi reposedat relativ mai uşor când un client intră în incapacitate de plată sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată.

Caracteristici

Contractul de leasing financiar are ca scop, în general, achiziţionarea vehiculului de către utilizator prin îndeplinirea următoarelor condiţii:

a. Finanţatorul transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra activului la sfârşitul perioadei de contract;
b. Utilizatorul are opţiunea de a achiziţiona activul la un preţ prezumat mai scăzut decât valoarea de piaţă la data la care opţiunea poate fi exercitată (la începutul contractului de leasing este cert că opţiunea va fi exercitată);
c. Perioada de leasing se aplică pe durata de viaţă ecnomică a activului, chiar dacă titlul de proprietate nu se transferă;
d. Valoarea totală a ratelor de leasing, exceptând cheltuielile adiţionale, este mai mare sau egală cu valoarea contabilă a activului, reprezentată de valoarea activului pentru finanţator.
e. Activele în cauză sunt specifice utilizatorului, putând fi utilizate de acesta fără modificări majore.

În cadrul unui contract de leasing financiar, utilizatorul poate prelua, pe lângă dreptul de utilizare al activului finanţat pe perioada vieţii economice a acestuia, şi responsabilitatea pentru mentenanţă, reparaţii, taxe, asigurări şi relaţia directă cu furnizorul.

Din perspectiva taxelor, aspectele ce trebuie observate în legătură cu leasingul financiar sunt diferite:
1. Riscul şi beneficiile asupra dreptului de proprietate asupra activului sunt transferate utilizatorului la finalul contractului de leasing.
2. Contractul de leasing stipulează clar transferul dreptului de proprietate către utilizator la finalul perioadei de leasing.
3. Utilizatorul are opţiunea de a achiziţiona activul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre dintre durata normală de funcţionare maximă şi durata contractului de leasing.
4. Perioada de utilizare a activului acoperă cel puţin 80% din durata de viaţă a activului.
5. Valoarea totală a ratelor de leasing minime, excluzând alte cheltuieli accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a activului.

Avantaje cheie

Companiile, în special IMM-urile, sunt principala categorie de clienţi care accesează finanţări prin leasing financiar. Principala caracteristică a operaţiunilor este aceea de susţinere a companiilor pentru ca acestea să creeze fluxuri de numerar din activităţile de business prin utilizarea activelor achiziţionate prin leasing. Astfel se poate explica de ce leasingul este avantajos în special pentru IMM-uri sau pentru companiile tinere care nu au posibilitatea obţinerii unei finanţări bancare, deoarece nu dispun de un istoric robust de credit necesar contractării unui împrumut tradiţional.

avantaje-si-costuri-la-achizitia-in-leasing-financiar-a-unui-vehiculÎn principiu, leasingul este o finanţare de active, iar dreptul de proprietate asupra acestora conferă o garanţie suficientă pentru accesarea finanţării în majoritatea situaţiilor. De asemenea, finanţarea prin leasing nu necesită active colaterale de la clienţi, fiind un alt avantaj important în ţara noastră, unde mediul de afaceri este în curs de dezvoltare şi este mai slab decât în alte state din UE.

Un alt avantaj al leasingului financiar în comparaţie cu un credit bancar îl constituie accesibilitatea clientului la mai multe canale de vânzare: reţeaua băncilor de retail, direct de la companiile de leasing, de la brokeri sau de la dealeri de autovehicule.

Deşi companiile de leasing oferă instrumente diverse şi flexibile de finanţare a principalelor tipuri de active (echipamente, vehicule, imobiliare) atât clienţilor corporativi, cât şi celor de retail, datorită deducerilor fiscale companiile au o pondere mai mare în totalul pieţei de leasing financiar, în timp ce persoanele fizice preferă finanţarea pe termen lung prin intermediul creditelor de la bănci.

Pentru adoptarea deciziei de finanţare a vehiculului prin leasing, o companie ar trebui să ţină cont de toate aspectele pe care le presupune această soluţie: rata dobânzii, costurile şi comisioanele pe care le implică acest proces şi tratamentul fiscal. Oricum, atât în cazul împrumutul bancar, cât şi al leasingului financiar utilizatorul şi împrumutatul pot fi proprietarii vehiculelor o dată ce plăţile au fost efectuate. În ambele situaţii, riscurile şi costurile de întreţinere rămân în responsabilitatea utilizatorului şi a împrumutatului. De asemenea, nici societatea de leasing, şi nici banca nu vor beneficia de creşterea valorii activului.

Taxele sunt un argument puternic pentru alegerea leasingului în detrimentul achiziţionării vehiculului prin credit, dar nu este singurul care explică această alegere. Este important de luat în calcul şi beneficiile ne-monetare. De exemplu, contractele de leasing sunt mai flexibile în ceea ce priveşte nevoile consumatorului : opţiunea de a renunţa la leasing înainte de scadenţa contractului, posibilitatea reînnoirii prin perioade adiţionale, opţiunea de a achiziţiona vehiculul la terminarea contractului.

Un alt avantaj al leasingului faţă de împrumutul tradiţional este faptul ca utilizatorul poate finanţa până la 95% din preţul de achiziţie al vehiculului, iar gajul pentru finanţare este activul în sine, alte garanţii suplimentare nefiind necesare. În plus, un alt aspect de menţionat este calitatea superioară a vehiculelor dobândite în regim de leasing faţă de cele achiziţionate prin credit, deoarece prin contractarea unui leasing, utilizatorul are acces la active mai scumpe. Finanţarea prin leasing este, de asemenea, mai utilă atunci când vehiculul şi-a atins gradul de uzură la finalizarea contractului, deoarece statutul de proprietate este mai flexibil.

Contractarea prin leasing mai are un alt avantaj semnificativ faţă de creditul bancar standard, în sensul că este mai eficient din punctul de vedere al timpului. Evaluarea pentru acordarea unui leasing durează cel mult câteva zile, în timp ce aprobarea cererilor de credit bancar durează o perioadă mai mare de timp, în medie o lună.

În acelaşi timp, este mult mai probabil ca o companie să fie acceptată la finanţarea prin leasing decât prin împrumut bancar. Acest lucru se datorează faptului că finanţarea prin leasing este mult mai specializată decât acordarea unui credit şi, astfel, riscurile sunt mai uşor de controlat de către o societate de leasing comparativ cu o bancă. Acest aspect a determinat, de altfel, ca o serie de bănci să-şi înfiinţeze divizia de leasing, cu scopul de a avea un grad mai ridicat de penetrare a pieţei.
Dimensiunea companiei ar putea fi un alt motiv pentru contractarea unui leasing. Într-o companie mică, decizia de finanţare este determinată mai mult de oportunităţile de creştere, în timp ce în companiile mari decizia este influenţată de considerentele fiscale. Practic, leasingul permite companiilor mici să supravieţuiască şi să se dezvolte, iar analizele de business au arătat că firmele mai puţin profitabile sunt mai predispuse să contracteze un leasing decât cele generatoare de numerar.

Fundamentul pentru contractarea leasingului constă în capacitatea companiei de a-şi creşte veniturile prin folosirea activului.

Fiscalitate

Vehiculele (imobilizările corporale) deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi de legislaţia în vigoare.
a. Amortizarea
Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator.
b. Dobânda
Dobânzile de plătit corespunzătoare datoriilor din operaţiuni de leasing financiar se înregistrează în contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilităţii de angajamente, în contrapartida contului de cheltuieli. Dobânda de plătit, aferentă perioadelor viitoare, se evidenţiază în conturi în afara bilanţului.
c. TVA
TVA se deduce la fiecare factură primită, atât pentru rate şi avans, cât şi la valoarea reziduală.
Potrivit Normelor de aplicare a Codului fiscal transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată prestare de servicii.

La sfârşitul perioadei de leasing, dacă locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul.
În cazul în care locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, valoarea de transfer va cuprinde şi suma ratelor care nu au mai ajuns la scadenţă, inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate odată cu rata de leasing.

Evidenţierea în contabilitate

O societate achiziţionează în regim de leasing financiar o autoutilitară ce va fi folosită pentru transport de marfă.
Conform graficului de rambursare se prevăd următoarele plăţi:
avans 8.000 lei, plătit în data de 30 iunie 2015
recepţie imobilizare în data de 15 iulie 2015
12 rate trimestriale în valoare de 4.500 lei
dobânda inclusă în rate este de 6.000 lei
valoare reziduală de achitat la finalul contractului, de 6.000 lei
Toate valorile sunt prezentate fără TVA
Valoarea bunului achiziţionat în regim de leasing este formată din:
Avans + Capital + Valoare reziduală = 8.000 lei + (4.500 x 12 – 6.000) lei + 6.000 lei = 62.000 lei
Se prevede de asemenea, plata unui comision de administrare a contractului în sumă de 700 lei.

Înregistrarea imobolizării:

213 = 167 62.000
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport   Alte împrumuturi şi datorii asimilate  

Înregistrarea comisionului de administrare:

622 = 401 700
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile Furnizori

Plata comisionului:

401 = 5121 700
Furnizori Conturi la bănci în lei

În data de 30 iulie se primeşte factura aferentă primei rate

Valoare totală a ratei este 4.500 lei din care: dobânda – 700 lei, principalul – 3.800 lei. TVA aferentă – 3.800 lei x 24% = 912 lei

167 = 404 5.412
Alte împrumuturi şi datorii asimilate 3.800
666 700
Cheltuieli privind dobânzile
4426 912
TVA deductibilă

Concomitent are loc şi stornarea avansului plătit

409 = 404 -8.000
Furnizori debitori Furnizori de imobilizări

Locatarul înregistrează lunar amortizarea începând cu luna august 2015.
Durata de viaţă stabilită este de 8 ani
62.000 lei /8 ani x 12 luni = 645,8 lei/lună

6811 = 281 645,8
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor Amortizări privind imobilizările corporale

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, iulie-august 2015)

 

 

Adaugati comentariu