A fost publicată lista proiectelor acceptate în prima sesiune a programului Electric Up

Ministerul Energiei a publicat lista proiectelor acceptate spre finanţare în prima sesiune a programului Electric Up, o schemă de sprijin dedicată IMM-urilor şi domeniului HoReCa, prin care este finanțată instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice şi a staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi hibride plug-in.mașinile electrice

”Lista proiectelor acceptate spre finanţare în prima sesiune a programului Electric Up a fost publicată pe site-ul ministerului Energiei la adresa: https://energie.gov.ro/electricup/ A fost finalizată etapa de reevaluare pentru primul ciclu de finanţare, etapă necesară după ce am suplimentat bugetul prin legea 12/2022. Am încredere că în următoarele zile, după ce se vor depune contestaţiile, se vor semna contractele de finanţare. Este un program prin care ne-am propus să susţinem antreprenorii, pentru a avea consum optim de energie!”, a precizat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Termenul de depunere a contestației este de 5 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare zilei de comunicare a deciziei autorității, conform art. 16 din Ghid. În urma etapei de contestații, listă aplicanților ”admiși”, respectiv ”respinși” va fi modificată.

Prin programul Electric Up se acordă finanțare în sumă maximă de 100.000 euro/ beneficiar. ”Condiționarea vizează suma maximă finanțată corelată cu solicitarea (o singura solicitare) unui singur beneficiar și nu punctele de lucru/locurile de consum ale acestuia”, au explicat reprezentanții Ministerului Energiei.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele cu achiziţia a cel puţin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare; cheltuielile cu proiectarea, obţinerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice şi staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; cheltuieli de consultanţă şi management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Totodată, sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele: cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minimum 27kWp şi maximum 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ.

Sunt eligibile şi cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare; cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru staţia de reîncărcare; 30% din cheltuielile cu achiziţia acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice), opţional.

Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă. Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din program.

Potrivit Ghidului de finanțare, sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepţia cheltuielilor cu proiectarea, de consultanţă şi management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile aferente.

 

CITEȘTE ȘI:

Scădere temporară cu 50% a accizei la combustibili. Propunere

Kia investește în energia verde

 

 

Adaugati comentariu