4 ţări europene nu respectă normele privind permisele de conducere

Comisia Europeană a declanşat procedurile de infringement împotriva a patru state, Germania, Italia, Letonia şi Olanda, trimiţându-le scrisori de punere în întârziere prin care le solicită respectarea normelor europene comune privind permisele de conducere.permis de conducere digital

Anexa I la Directiva 2006/126/CE stabileşte modul în care restricţiile aplicabile permisului (de exemplu, obligaţia de a purta ochelari), precum şi alte informaţii suplimentare ar putea fi înscrise pe permis. Măsurile naţionale din
Germania, Italia, Letonia şi Olanda, sunt, cu toate acestea, contrare unora dintre aceste cerinţe.

Cele patru state membre au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de
Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Procedura de infringement (încălcarea legislaţiei) este declanşată de către Comisie împotriva statelor ce nu îţi
respectă obligaţiile comunitare. Declanşarea acesteia poate fi provocată în trei cazuri:

a) Omiterea notificării actelor normative naţionale care transpun şi implementează directivele – statele
membre au obligaţia de a notifica legislaţia de transpunere şi pe cea care asigură implementarea;

b) Neconformarea legislaţiei nationale la cerinţele normelor comunitare – aceasta înseamnă că legislaţia
internă trebuie să se afle în deplină concordanţă cu cerinţele Uniunii;

c) Aplicarea necorespunzătoare a actelor normative comunitare – statele membre au, de asemenea, obligaţia
de a asigura aplicarea dispoziţiilor comunitare.

În prima etapă a declanşării procedurii de infringement, Comisia redacteaza o “scrisoare de punere în
întârziere“ pe care o transmite statului respectiv şi în care sunt precizate încălcările legislaţiei comunitare.
Scrisoarea reprezintă deschiderea formală a procedurii de infringement.

Următoarea etapă o reprezintă “Avizul motivat”, adică ultima avertizare a Comisiei înaintea sesizării CJUE,
avertizare ce vine în lipsa observaţiilor statului membru sau în cazul în care acestea sunt considerate
nesatisfacatoare.

 

 

Adaugati comentariu