30.000 de prime de casare în plus prin Rabla

Guvernul a aprobat rectificarea bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu cu 714,7 milioane lei, fonduri ce vor fi destinate programului Rabla, infrastructurii de încărcare electrice sau pentru transportul public nepoluant.taxelor auto

Astfel, prin rectificarea bugetului AFM, programul Rabla va fi suplimentat cu 198 de milioane de lei, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice. Suma reprezintă echivalentul a 30.000 de prime de casare, ceea ce înseamnă că în acest an, vor fi asigurate în total aproximativ 50.000 de prime de casare, cu aproximativ 78% mai multe faţă de anul trecut şi aproape dublu faţă de anul 2016.

Tot din fondurile acordate suplimentar AFM se va asigura şi finanţarea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, care va încuraja dezvoltarea infrastructurii pentru vehicule nepoluante prin amenajarea a aproximativ 1.200 de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice. Pentru acest program bugetul alocat este de 92 de milioane de lei.

De asemenea, pentru Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care vizează utilizarea de vehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane s-au alocat 460 de milioane de lei.

Pe de altă parte, o parte din fondurile suplimentare acordate AFM vor fi destinate şi restituirii taxei auto.

Astfel, suma necesară a fost suplimentată cu 0,5 miliarde de lei din excedentul anilor precedenţi, astfel este asiguratăîn prezent suma de 1,34 miliarde de lei.

 

Adaugati comentariu