Vinieta OXIGEN – cele 3 modalităţi de plată

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) a publicat Regulamentul pentru aplicarea tarifului de acces şi circulaţie în Capitală, act normativ prin care stabileşte trei modalităţi de plată ale vinietei OXIGEN: online, prin SMS şi prin puncte fizice de vânzare.
oxigen

Deşi vinieta OXIGEN a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2020, Primăria Capitalei va aplica amenzi pentru neplata acesteia din luna martie. Cel puţin, aşa a declarat primarul general Gabriela Firea: „Vinieta Oxigen a intrat în vigoare la 1 ianuarie, dar folosim prima perioadă de aplicare pentru acomodare şi conştientizare. Posibile amenzi se vor da începând din martie”.

Oricum, sistemul care monitorizează maşinile care tranzitează Bucureştiul nu este implementat.

Teoretic, de la 1 ianuarie, maşinile sub Euro 3 nu mai au voie în centrul Capitalei, iar cele sub Euro 4 pot circula în oraş doar dacă plătesc vinieta OXIGEN. Restricţia se aplică de luni până vineri, în intervalul 07:00-22:00, cu excepţia sărbătorilor legale.

Regulamentul de aplicare

Potrivit Regulamentului pentru aplicarea tarifului de acces şi circulaţie în Municipiul Bucureşti, tariful de acces si circulatie se aplică utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele deţinute de aceştia, înmatriculate temporar sau definitiv, cu norma de poluare non Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 si Euro 4 care circulă pe arterele Capitalei.

Nivelul tarifului de acces şi circulaţtie ce se achită de către utilizatori este următorul:

 Oxigen

Perioadele de valabilitate

Vinieta Oxigen se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 1 luna, 6 luni sau 1 an.

Perioadele de valabilitate se determină astfel:

 • zi – ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitat;
 • 1 luna – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 zile;
 • 6 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 174 de zile;
 • 1 an – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi până în ziva anterioară aceleiaşi zile a anului următor inclusiv.

La solicitarea utilizatorului, achitarea tarifului de acces şi circulaţie pentru emiterea vinietei Oxigen se poate realiza cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii.

Perioada de valabilitate a vinietei Oxigen începe de la ora 0.00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată.

Dacă ziua de început a valabilităţii este ziua în curs, valabilitatea vinietei Oxigen începe de la ora achitării tarifului şi expiră la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat.

Emiterea vinietei OXIGEN, gestionarea informaţiilor şi controlul valabilităţii acesteia se realizează prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al vinietei, SIEGMCV, deţinut de Administraţia Străzilor Bucureşti,

Teoretic, sistemul permite emiterea vinietei OXIGEN prin intermediul:

 • unor terminale conectate la SIEGMCV;
 • unor aplicaţii informatice, cu drept de acces direct la SIEGMCV sau indirect prin intermediul altei platforme cu acces la SIEGMCV;
 • unui portal securizat web, dedicat;
 • unui serviciu de mesaje scurte – SMS, cu drept de acces la SIEGMCV.

Astfel, potrivit PMB, distribuitori vinietei OXIGEN sunt Administraţia Străzilor Bucureşti, prin direcţiile de specialitate şi persoanele juridice cu care Administraţia Strazilor Bucuresti a încheiat convenţii în acest scop.

IMPORTANT. “Informaţiile privind distribuitorii şi punctele de încasare ale acestora vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor prin grija Administraţiei Străzilor Bucureşti, prin publicarea pe pagina oficială de web a acesteia şi la sediul acesteia”, se arată în Regulament.

DE ŞTIUT. Pe site-ul Administraţiei Străzilor, la secţiunea “Vinieta Oxigen”, sunt prevăzute cele trei modalităţi de plată, online, prin SMS şi prin puncte de vânzare, însă, momentan, activă este doar sub-secţiunea “Plata online”.

Plata Vinietei OXIGEN prin terminale şi aplicaţii

La achitarea tarifului de acces şi circulaţie prin intermediul terminalelor ori prin aplicaţii, distribuitorii vor elibera utilizatorului:

– documentul care atestă plata sumelor încasate;

– pentru fiecare vehicul în parte, un document care conţine următoarele informaţii, ce vor fi înregistrate în baza de date a SIEGMCV:

– numele distribuitorului şi datele de identificare ale punctului de lucru care a emis vinieta;

– data şi ora emiterii vinietei;

– seria vinietei şi seria unică a tranzacţiei;

– numărul de înmatriculare al vehiculului;

– numărul de identificare al vehiculului, în cazul achitării tarifului pentru: perioada de utilizare mai mare sau egală cu 6 luni, în cazul utilizatorilor străini; orice perioadă de utilizare prevăzută de Regulament, în cazul utilizatorilor români;

– tipul normei de poluare, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 539/2019;

– anul, luna, ziua şi ora de la care este valabilă vinieta;

– anul, luna, ziua expirării valabilităţii vinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator;

– nivelul tarifului în lei;

Documentul care conţine informaţii ce vor fi înregistrate în baza de date a SIEGMCV va fi eliberat în două exemplare identice, cu excepţia confirmărilor rezultate în urma vânzărilor prin platformele online şi va fi înregistrat automat în baza de date a SIEGMCV, din care:

 • primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de către solicitant, semnătură prin care acesta va certifica conformitatea datelor înscrise în document şi în baza de date a SIEGMCV cu cele solicitate, exemplar ce va rămâne la distribuitor
 • al doilea exemplar, denumit copie client, va fi înmânat solicitantului de catre distribuitor, exemplar ce va rămâne Ia acesta.

Plata Vinietei OXIGEN prin portal web

La emiterea vinietel Oxigen prin intermediul portalului securizat web, dedicat, va fi eliberat în format electronic documentul care conţine informaţii ce vor fi înregistrate în baza de date a SIEGMCV, conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tipărit de către acesta.

Achitarea tarifului de acces si circulatie in cazul emiterii vinietei OXIGEN prin intermediul portalului securizat web se poate realiza prin transfer bancar cu ordin de plată sau numerar la bancă, precum şi prin intermediul serviciilor de plată electronică, puse la dispoziţie de Administratia Strazilor Bucuresti sau de Distribuitorii Autorizati.

Valabilitatea vinietei în cazul emiterii vinietei prin intermediul portalului este condiţionată de confirmarea de către bancă a creditării de către utilizator a contului Administratiei Strazilor Bucuresti sau a Distribuitorilor Autorizati cu suma datorată.

Plata Vinietei OXIGEN prin SMS

Potrivit Regulamentului publicat de PMB, la achitarea tarifului de utilizare prin intermediul SMS, solicitantul:

– va transmite la numărul de telefon alocat, prin mesaj text, numărul de inmatriculare al vehiculului şi tipul normei de poluare;

– va primi un mesaj text, prin care va fi informat că vinieta va fi emisă pentru datele furnizate;

– va confirma emiterea vinietei prin transmiterea unui mesaj text;

– va primi un mesaj text de confirmare a emiterii vinietei, care va conţine următoarele informaţii ce vor fi înregistrate în baza de date a SIEGMCV:

 • seria vinietei şi seria unică a tranzacţiei; (ii)numărul de inmatriculare al vehiculului;
 • numărul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat şi furnizatIn mod automat din baza de date a Ministerului Administraţiei şi internelor – Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule;
 • tipul normei de poluare, conforrn clasificăril prevăzute în anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 539/2019;
 • anul, luna, ziua şi ora de la care este valabilă vinieta;
 • anul, luna, ziua expirării valabilităţii vinietei.

Prin intermediul SMS, tariful de acces şi circulaţie se achită numai pentru utilizatoriiromâni, în funcţie de tipul normei de poluare şi doar pentru perioada minimă de utilizare, data şi ora de inceput a valabilităţii vinietei fiind data şi ora confirmării de către distribuitor a emiterii acesteia.

Care sunt vehiculele vizate

Reamintim că în data de 24 octombrie 2019, a fost aprobată Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), conform căruia toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 4 vor plăti vinieta „Oxigen” de acces şi circulaţie în Bucureşti, începând cu 1 ianuarie 2020.

Totodată, vinieta va fi introdusă şi pentru maşinile cu normă de poluare Euro 4, de la 1 ianuarie 2021.

Începând cu 1 ianuarie 2022 va fi interzis accesul în municipiul Bucureşti pentru autovehiculele cu norme de poluare non-Euro, Euro 1 şi Euro 2.

De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2024, va fi interzis în Capitală accesul autovehiculelor cu normă de poluare Euro 3.

Au fost exceptate de la restricţiile din hotărâre: autovehiculele din categoria L1E şi L5E, precum şi autovehiculele care funcţionează cu GNL, GNC şi GPL (doar autovehiculele cu normă de poluare Euro 3).

Vinieta Oxigen va fi introdusă pentru maşinile cu normă de poluare Euro 4 doar de la 1 ianuarie 2021.

Vor fi exceptate de la aceste restricţii atât autovehiculele special adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi cele aflate în proprietatea persoanelor cu dizabilităţi, care posedă certificat de încadrare în grad grav de handicap, cu însoţitor, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, de pe raza municipiului Bucureşti.

Circulaţia autovehiculelor vizate de anumite restricţii, fără achiziţionarea vinietei corespunzătoare, precum şi circulaţia în interiorul ZACA, în intervalul restricţionat, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.000 de lei.

Astfel, din 2020, pentru vehiculele cu norma de poluare Euro 4, Euro 5, Euro 6, pentru cele electrice şi hibride, accesul în Bucureşti este permis fără restricţii pe toate arterele.

Maşinile Euro 3 pot circula în Bucureşti numai după achiziţionarea vinietei.

Pentru automobilele non-Euro, Euro 1 şi Euro 2, accesul este interzis în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului, stabilită în perimetrul delimitat de Piaţa Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – şos. Ştefan cel Mare – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – bd. Nerva Traian – bd. Gheorghe Şincai – str. Lânăriei – Calea Şerban Vodă – bd. Mărăşeşti – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertăţii – Calea 13 Septembrie – şos. Pandurilor – şos. Cotroceni – Splaiul Independeţei – str. Ştirbei Vodă – str. Berzei – str. Buzeşti – Piaţa Victoriei. În restul Capitalei, maşinile non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 au drept de circulaţie pe bază de vinietă.

 

CITEŞTE ŞI:

Înmatriculare 2020 – documente necesare pentru înregistrarea unei maşini

A apărut revista Flote Auto, ianuarie 2020

Pleci cu maşina în Austria? Cresc tarifele pentru utilizarea drumurilor

 

Adaugati comentariu