Vinieta germană pentru utilizarea drumurilor este discriminatorie

Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a decis că vinieta germană pentru utilizarea drumurilor federale de către autoturisme este discriminatorie, dat fiind faptul că sarcina sa economică este suportată, în practică, exclusiv de proprietarii şi de conducătorii de vehicule înmatriculate în alte state membre.societatile-de-leasing-nu-pot-fi-obligate-sa-colecteze-tva-pentru-bunurile-nerecuperate-floteauto

Începând din 2015, Germania a instituit cadrul juridic pentru introducerea unei taxe pentru utilizarea de către autoturisme a drumurilor federale, inclusiv a autostrăzilor: „taxa de utilizare a infrastructurii”.

Prin această taxă, Germania intenţionează să treacă parţial de la un sistem de finanţare prin impozite la un sistem de finanţare întemeiat pe principiile „utilizatorul plăteşte” şi „poluatorul plăteşte”. Veniturile din această taxă vor fi alocate finanţării infrastructurii rutiere, iar cuantumul său va fi calculat în funcţie de capacitatea cilindrică, de mijlocul de propulsie şi de clasa de emisie a vehiculelor.

Orice proprietar al unui vehicul înmatriculat în Germania va trebui să plătească taxa, sub forma unei viniete anuale, într-un cuantum de maximum 130 de euro. În ceea ce priveşte vehiculele înmatriculate în străinătate, taxa nu va trebui să fie plătită (de către proprietarul sau conducătorul vehiculelor) decât în cazul utilizării autostrăzilor. În această privinţă, sunt disponibile viniete de zece zile (între 2,50 şi 25 de euro), de două luni (între 7 şi 50 de euro) sau de un an (maximum 130 de euro).

În paralel, Germania a prevăzut că, începând de la perceperea taxei de utilizare a infrastructurii, proprietarii de vehicule înmatriculate în Germania vor beneficia de o scutire de taxa pe autovehicule într-un cuantum cel puţin echivalent cu cel al taxei de utilizare a infrastructurii pe care au trebuit să o plătească.

Austria consideră că efectul combinat al taxei de utilizare a infrastructurii şi al scutirii de taxa pe autovehicule pentru vehiculele înmatriculate în Germania, precum şi modalităţile de configurare şi de aplicare a taxei de utilizare a infrastructurii sunt contrare dreptului Uniunii, printre altele interdicţiei de a discrimina pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate.

După ce a sesizat Comisia în vederea emiterii unui aviz, care nu s-a pronunţat în termenul prevăzut, Austria a introdus la Curtea de Justiţie o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Germaniei.

În această procedură, Austria este susţinută de Olanda, în timp ce Germania este susţinută de Danemarca.

Potrivit CEJ, se întâmplă rar ca un stat membru să introducă o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva altui statmembru. Prezenta acţiune este a şaptea dintr-un total de opt în istoria Curţii.

Hotărârea Vurţii Europene de Justiţie

Prin hotărârea pronunţată marţi, 18 iunie 2019, Curtea constată că taxa de utilizare a infrastructurii, combinată cu scutirea de taxa pe autovehicule de care beneficiază proprietarii vehiculelor înmatriculate în Germania, constituie o discriminare indirectă pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate şi o încălcare a principiilor liberei circulaţii a mărfurilor şi liberei prestări serviciilor.

În ceea ce priveşte interdicţia discriminării pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate, Curtea constată că scutirea de taxa pe autovehicule în beneficiul proprietarilor de vehicule înmatriculate în Germania are ca efect compensarea integrală a taxei de utilizare a infrastructurii plătite de aceştia, astfel încât sarcina economică a respectivei taxe de utilizare a infrastructurii este suportată, în fapt, numai de proprietarii şi de conducătorii de vehicule înmatriculate în alte state membre.

„Este adevărat că statele membre pot să modifice sistemul de finanţare a infrastructurilor lor rutiere, prin înlocuirea unui sistem de finanţare prin impozite cu un sistem de finanţare de către ansamblul utilizatorilor, inclusiv proprietarii şi conducătorii de vehicule înmatriculate în alte state membre care utilizează aceste infrastructuri, astfel încât toţi aceşti utilizatori să contribuie în mod echitabil şiproporţional la finanţarea respectivă. Cu toate acestea, o asemenea modificare trebuie să respecte dreptul Uniunii, în special principiul nediscriminării, ceea ce nu se întâmplă în cauză. În speţă, raţionamentul Germaniei nu poate fi urmat printre altele atunci când aceasta susţine că scutirea de taxa pe autovehicule în favoarea proprietarilor de vehicule înmatriculate în acest stat membru reflectă trecerea la un sistem de finanţare a infrastructurilor rutiere de către ansamblulutilizatorilor, în temeiul principiilor „utilizatorul plăteşte” şi „poluatorul plăteşte”. Astfel, întrucât nu a făcut nicio precizare în legătură cu întinderea contribuţiei impozitului la finanţarea infrastructurii federale, Germania nu a stabilit nicidecum că compensaţia acordatăproprietarilor de vehicule înmatriculate în Germania, sub forma unei scutiri de taxa pe autovehicule menţionată în limita unui cuantum cel puţin echivalent cu cel al taxei de utilizare a infrastructurii pe care au trebuit să o plătească nu depăşeşte contribuţia menţionată şi prezintă astfel un caracter adecvat”, îşi motivează CEJ decizia.

În plus, în ceea ce priveşte proprietarii vehiculelor înmatriculate în Germania, taxa de utilizare a infrastructurii este datorată anual şi fără posibilitatea de a opta pentru o vinietă cu durată mai scurtă dacă aceasta corespunde mai bine frecvenţei sale de utilizare a drumurilor menţionate.

 

Adaugati comentariu