Vehiculele autonome vor intra pe piaţa europeană în 2020

Maşinile fără şofer vor intra pe piaţa UE în 2020. Din proprie iniţiativă, deputaţii europeni au votat un raport privind autovehiculele autonome, subliniind faptul că sunt necesare fonduri suficiente pentru susţinerea sectorului şi reguli adecvate de siguranţă şi responsabilitate.

Aproximativ 95% dintre accidentele rutiere implică eroarea umană, mii de oameni pierzându-şi anual viaţa în aceste accidente. Potrivit deputaţilor europeni, vehiculele autonome pot reduce aceste numere în mod semnificativ şi pot contribui la îmbunătăţirea siguranţei rutiere. Tehnologia digitală poate reduce congestionarea traficului şi emisiile de gaze cu efect de seră şi poluanţi atmosferici. De asemenea, aceasta poate creşte accesul la mobilitate, de exemplu, prin deschiderea transportului rutier către persoanele în vârstă şi persoanele cu mobilitate redusă sau handicap.

În plus, se aşteaptă ca piaţa vehiculelor autonome să crească exponenţial, creând noi locuri de muncă şi să genereze profituri de 620 de miliarde de euro pentru industria auto din UE şi 180 de miliarde de euro pentru sectorul electronic până în 2025.

Care sunt provocările?

Întrucât vehiculele autonome vor trebui să circule pe drumuri sau străzi cu vehiculele neautomatizate, precum şi cu pietonii şi bicicletele, cerinţele de siguranţă corespunzătoare şi armonizarea normelor la nivelul UE sunt esenţiale.

Mai mult decât atât, deoarece vehiculele autonome preiau sarcinile de conducere de la oameni, este necesar ca legislaţia europeană privind răspunderea să evolueze şi să clarifice cine este răspunzător în caz de accident: şoferul sau producătorul.

Normele UE privind protecţia datelor se aplică şi în sectorul transportului automatizat, însă nu au fost luate măsuri specifice referitoare la garantarea securităţii cibernetice şi protejarea autovehiculelor împotriva atacurilor cibernetice.

Vehiculele autonome trebuie să respecte demnitatea umană şi libertatea de alegere. În prezent, UE elaborează instrucţiuni privind inteligenţa artificială, însă ar putea fi necesare includerea unor standarde specifice.

De asemenea, pentru dezvoltarea tehnologiilor şi implementarea infrastructurii necesare, investiţiile semnificative în cercetare şi inovare sunt indispensabile.

Ce face UE?

În timp ce dezvoltarea tehnologică progresează într-un ritm accelerat, UE depune eforturi pentru asigurarea unor norme comune privind acest domeniu.

În urma elaborării comunicării Comisiei „Către mobilitatea automatizată: o strategie UE pentru mobilitatea viitorului”, eurodeputatul Wim van de Camp, membru din grupul PPE, a pregătit un raport referitor la conducerea autonomă, care a fost votat în Parlament pe 15 ianuarie.

În raport se subliniază că politicile şi legile UE privind mobilitatea automatizată şi conectată ar trebui să acopere toate modurile de transport, inclusiv transportul maritim pe distanţe scurte, navele de navigaţie pe apele continentale, navele de transport marfă şi sistemele feroviare uşoare. Totodată, eforturile de standardizare la nivel internaţional trebuie să fie în continuare coordonate pentru a garanta siguranţa vehiculelor la nivel transfrontalier.

Prin intermediul acestui raport se cere ca instalarea unor înregistratoare de date referitoare la evenimente să devină obligatorie pentru a îmbunătăţii investigaţiile legate de accidente, dar şi pentru a permite abordarea problemelor legate de răspundere. De asemenea, este solicitată elaborarea în cel mai scurt timp posibil a unor norme adecvate privind etica şi protecţia datelor în sectorul transportului automatizat pentru a creşte gradul de încredere al cetăţenilor europeni faţă de aceste tipuri de vehicule, precum şi acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării pentru persoanele cu dizabilităţi sau mobilitatea redusă.

Nivelurile de automatizare şi calendar

Vehiculele autonome sunt echipate cu senzori, camere încorporate, GPS de înaltă precizie, receptoare prin satelit şi radare cu rază scurtă de acţiune care efectuează în totalitate sau o parte din sarcinile de conducere.

Vehiculele care asistă conducătorul auto (nivelul 1 şi 2 de automatizare) sunt deja disponibile pe piaţa europeană. În prezent, vehiculele autonome (nivelul 3 şi 4) sunt testate şi se preconizează că vor intra pe piaţă în perioada 2020-2030. De asemenea, vehiculele cu automatizare completă vor apărea după 2030. Se aşteaptă ca toate vehiculele noi să fie conectate începând cu 2022.

Ce sunt vehiculele automatizate şi conectate

  • Vehiculele automatizate utilizează tehnologii digitale pentru a asista conducătorul auto astfel încât unele sau toate funcţiile de conducere să poată fi transferate într-un sistem informatic.
  • Vehiculele autonome sau care se conduc singure sunt de nivel 3, 4 sau 5.
  • Vehiculele conectate sunt echipate cu dispozitive menite să asigure comunicarea cu alte vehicule sau cu infrastructura prin internet.
  • Tehnologiile automatizate şi conectate sunt complementare, iar toate vehiculele automate pot fi, de asemenea, conectate în viitorul apropiat.

 

Adaugati comentariu